Jak má personál podniku při jejich kontrole postupovat, aby splnil povinnost danou vládním nařízením?

 

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) sestavila jasný návod, jak v dané situaci postupovat. Jako partnerská asociace si dovolujeme manuál sdílet.

 

1. Personál před obsloužením hosta vyžádá doklad OTN (Očkování – prodělaná Nemoc – Test) od hosta, který jej pouze předloží k nahlédnutí. Nic nezaznamenáváme ani nearchivujeme.

 

2. Kontrola může proběhnout prostřednictvím aplikace Tečka a to pouze vizuálně nebo přímo využitím aplikace Čtečka. Dále může host doklad předložit v tištěné podobě s patřičným QR kódem. (vzory jsou k dispozici na stránkách MZd).

 

3. Je na provozovateli, kde kontrolu provede, zda při přijímání objednávky u stolu nebo u vchodu při usazování hosta nebo jinak, dle charakteru provozovny, vždy před tím, než jej obslouží.

 

4. Tím povinnost provozovatele končí, za správnost dokladu odpovídá samotný zákazník.

 

5. V opatření v čl. 16. e) stále zůstává možnost provedení samotestu na místě. Je tedy možné, že zákazník provede sám antigenní test na místě, jak to bylo i v minulosti.

 

6. Výjimka z povinnosti se prokázat OTN se rozšiřuje na děti do věku 12 let.

 

7. Hosté jsou ve veřejných prostorách ubytovacích i stravovacích zařízení povinni používat respirátor (s výjimkou konzumace u stolu).

 

8. Pro tzv. "takeaway“ – pouze vyzvednutí pokrmu – se zákazník prokazovat nemusí (stejné jako např. v obchodě).

 

9. Personál je povinen nosit respirátor ve všech prostorách. Výjimkou může být uzavřený prostor (např. kuchyně), kde pracuje stálý tým nebo je vzdálenost mezi lidmi 1,5 m.

 

10. Pokud host odmítne předložit OTN, pak by jej personál neměl obsloužit.

 

Vzhledem k tomu, že ministerstvo a hlavní hygienička již oznámily, že budou probíhat zvýšené kontroly, doporučujeme, abyste dodržování výše uvedeného nařízení ve vašich provozech věnovali zvýšenou pozornost.

 

Níže si můžete stáhnout i plné znění vydaného opatření.