Hlavní partneři:  
   
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
member of International Bartenders Association

Emeritní klub CBA

Emeritní klub CBA je prezentačním prostorem významných a společensky oceněných osobností gastronomie, platformou pro předávání informací a hodnot a diskusním místem pro odborná a mezigenerační témata.
Jeho členové svým celoživotním dílem a morálním odkazem dávají vzor nastupující generaci, prezentují vysokou odbornost a erudici členů CBA.


Klub CBA byl založen v rámci konference CBA 2014 ve Frymburku. Dne 8.9.2014 se v novorenesanční vile Lanna v Praze – Bubenči konalo ustavující setkání členů nově vzniklého Emeritního klubu České barmanské asociace z.s.

Medailonky jednotlivých členů Emeritního klubu vytvořil:
Michael Lapčík - šéfredaktor webového magazínu o kulturním pití ve střední Evropě  .

Desatero emeritního klubu

  1. Emeritní klub je složen z gastronomických osobností, které svou prací, činností a odkazem významným způsobem ovlivnily segment gastronomie a stávají se nositeli společenské a odborné kultury oboru.
  2. Členem se stává gastronomická osobnost, nositel ocenění CBA, nebo osobnost, která je členy emeritního klubu navržena.
  3. Emeritní klub vytváří platformu pro prezentaci svých členů a jejich odkazu dovnitř i navenek CBA.
  4. Emeritní klub vytváří pozitivní mediální obraz CBA, propaguje vysokou úroveň gastronomie, reprezentuje tváří svých osobností důstojnost, zkušenost a erudovanost CBA.
  5. Emeritní klub si volí svého předsedu, který bude koordinovat činnost a setkávání členů klubu v průběhu roku.
  6. Emeritní klub ve své činnosti vytváří podněty a doporučení pro činnost prezidia CBA.
  7. Emeritní klub vytváří harmonický mezigenerační most, předává své vzpomínky, myšlenky a zkušenosti pokračující generaci.
  8. Emeritní klub se podílí na vzniku archivu CBA a odkazu nejvýznamnějších osobností CBA.
  9. Emeritnímu klubu je vytvořena komunikační, sociální i technická podpora ze strany CBA pro jejich činnost.
  10. Emeritní klub je neodmyslitelnou součástí CBA, prostorem pro přenos názorů a myšlenek, místem pro dialog, zdrojem informací pro své členy.
6. 6. 2020
RUMFEST 2020
27. 6. 2020
ZRUŠENO - MATTONI GRAND DRINK 2020 - WORLD CHAMPIONSHIP IN MIXING NON-ALKOHOLIC COCKTAILS
29. 6. 2020
22. 8. 2020
Čajomír fest 2020
29. - 30. 8. 2020
German Rum Festival 2020
Svět barmanů 1/2020
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři