Czech Mixologist
section of CBA
Přehled členů sekce:

Členové sekce "Czech Mixologist"

Martin Vogeltanz
pověřený vedením sekce

Nikita Abramenko

Lucie Ambrožová

Jiří Bartoň

Martina Terezie Bártová

Miloš Bednář

Bernd Beyer

Klára Blažková

Jiří Boháč

Kateřina Boháčová

Kamil Bojanovský

Alena Bruderová

Miroslav Budělovský

Ondřej Cempírek

Michal Cink

Ondřej Císař

Petr Čapek

Jan Čapek

Miroslav Černík

Eva Dvořáková

Martin Eichenbaum

Amálie Glosová

Dobroslav Grim

Radim Habarta

Vladislav Hasala

Denisa Havlová

Kamil Hégr

Eva Hlaviznová

Monika Hofmanová

Dana Holá

Iva Holá

Radim Janoušek

Andrea Janoušková

Zdeněk Javorský

Pavel Jiřík

Dana Johnová

Václav Kadlec

Jiří Kalina

David Karlík

Miloslava Kelblová

Barbora Kociánová

Jaroslav Kolarz

martina kouřilová

Radek Krásl

Jaroslav Krátký

Lucie Kristlíková

Tomáš Kubíček

Vlastimil Kutiš

Jaroslav Labounek

Michael Lapčík

Jan Lukas

Karel Mayer

Monika Mecová

Vratislav Minár

Blanka Musilová

Věra Navrátilová

Dagmar Nechvátalová

Petr Nejedlý

Jan Němeček

Richard Nezhyba

Michal Novák

Michal Novák

Zuzana Pavlíčková

Zdeněk Plášil

Milena Pohořalá

Barbora Pokorná

Radek Poláček

Lucie Poláčková

Roman Pospíchal

Jiří Richter

Jiří Richter

Šárka Seibertová

Ivona Silná

Vojtěch Sláma

Martin Smolný

Daniela Sukovitá

Miloš Svoboda

Aleš Svojanovský

Tom Šafránek

Jan Šebek

Achim Šipl

Veronika Šnajdrová

Viktor Špinka

Hana Štanglerová

Pavel Štrba

Jana Štrossová

Filip Štumper

David Švábenský

Iveta Švédová

Ivana Švehlíková

Milan Tomiczek

Miloš Tretter

Adam Troubil

Roman Uhlíř

Bohumil Váchal

Marcela Váchalová

Emil Válek

Jakub Valenta

Nikola Varvařovská

Jana Večeřová

Petr Veselý

Václav Vojíř

Zdeněk Vondráček

Marek Vybíral

Robert Weis

Tomáš Zahradil

Dana Zahradilová

Milan Zaleš

Karel Zapalač

Martin Zemler

Jan Zlámaný

Karel Žižka

8. 6. 2019
MATTONI GRAND DRINK 2019
8. 6. 2019
MGD 2019
8. 6. 2019
24. - 25. 8. 2019
Svět barmanů 1/2019
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři