Czech Teatenders
section of CBA

PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V CZECH TEATENDERS - ODBORNÉ SEKCI CBA

TMC - TEA MASTERS CUP

Zapojení do soutěží TMC. Na sezónu 2017 chystáme 3 nominační kola. Jedno proběhne již v tomto roce a výherce, který pojede reprezentovat ČR na světové finále, bude muset projevit konstantnější formu v průběhu celého roku nejlépe na všech organizovaných kolech. Jde nám především o to, aby výhra nebyla hříčkou štěstí, či momentální kondice. V jednom kalendářním roce proběhne mini seriál soutěží a vítěze určí součet všech nasbíraných bodů.

JTC - JUNIOR TEATENDER COMPETITION

Pomoc při realizování juniorských soutěží. Možnost zapojení se mezi hodnotící komisaře, přípravný a realizační tým. Spoluvytváření formy této organicky se tvořící disciplíny. Odborná práce s mladými Teatendery – studenty středních gastronomických škol a jejich motivace pro nový obor specializovaný na čaj.

VZDĚLÁVACÍ KURZY

Doposud neexistuje v ČR ucelený vzdělávací systém. Každý, kdo má tendence sdílet své zkušenosti si kurzy, workshopy, či školení dělá tzv. po svém. Každý člen sekce Czech Teatenders se může aktivně zapojit do tvorby základních pilířů vzdělávání o čaji v gastronomii, osvěty čajové kultury napříč nápojovým průmyslem, ale především motivace studentů pro samotný obor.

NVC - NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Na podzim roku 2016 bude v Brně otevřeno NVC, v němž naleznou všichni zájemci o čaj prostor k pořádání workshopů, k trénování čajových dovedností, k degustacím a jiným dovednostem rozvíjejícím čajové řemeslo. Centrum nabídne tvůrčí inkubátor pro nové gastronomické koncepty, dialog mezi jednotlivými obory, podněty a připomínky.

Je potřeba zde podoktnout, že dveře jsou otevřené naprosto každému, kdo má chuť a elán se na tomto poli realizovat.

23. - 26. 1. 2020
DANUBIUS GASTRO 2020
12. 2. 2020
OXALIS - CZECH TEATENDER
12. 2. 2020
12. 2. 2020
KROMĚŘÍŽ 2020
14. 3. 2020
GINFEST 2020
Svět barmanů 4/2019
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři