Czech Teatenders
section of CBA
Přehled členů sekce:

Členové sekce "Czech Teatenders"

Jiří Boháč
Vedoucí sekce

Jan Zlámaný
Hlavní komisař JTC

Jozef Augustín

Jakub Bajer

Jiří Bartoň

Miloš Bednář

Jan Beránek

Klára Blažková

Alena Bruderová

Michal Cink

Petr Čapek

Jan Čapek

Lukáš Čapek

Miroslav Černík

Jana Dospivová

Eva Dvořáková

Vladislav Hasala

Kamil Hégr

Dominika Hoffmannová

Monika Hofmanová

Dana Holá

Iva Holá

Radim Janoušek

Andrea Janoušková

Zdeněk Javorský

Václav Kadlec

Michal Křivan

Tomáš Kubíček

Michael Lapčík

Adéla Mondeková

Blanka Musilová

Jiří Novák

Daniel Novák

Michal Novák

Jan Pánek

Zuzana Pavlíčková

Zdeněk Plášil

Milena Pohořalá

Radek Poláček

Lucie Poláčková

Roman Pospíchal

Mojmír Prokeš

Jakub Ryšavý

Petr Sič

Martin Sloučka

Miloš Svoboda

Lenka Svobodová

Leona Svojanovská

Michaela Svojanovská

Aleš Svojanovský

Tom Šafránek

Jan Šebek

Viktor Špinka

Hana Štanglerová

David Švábenský

Iveta Švédová

Adam Troubil

Roman Uhlíř

Bohumil Váchal

Marcela Váchalová

Nikola Valentovičová

Petr Veselý

Zdeněk Vondráček

Petr Vrbata

Kateřina Vymazalová

Dana Zahradilová

Karel Zapalač

Martin Zemler

Karel Žižka

8. 6. 2019
MATTONI GRAND DRINK 2019
8. 6. 2019
MGD 2019
8. 6. 2019
24. - 25. 8. 2019
Svět barmanů 1/2019
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři