Hlavní partneři:  
   
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
member of International Bartenders Association

Historie - Šejkr Klub

Počátky působení České barmanské asociace, respektive jejího přímého předchůdce, datujeme do druhé poloviny 80. let. Tedy do doby pozvolného „tání“ tuhého socialistického režimu, jenž oboru barmanství, za naší západní hranicí velmi populárnímu, z principu nepřál.
Postupné prosazování se oboru barman v československé gastronomii však započalo už na konci 70. let, a to se zařazením této kategorie na Gastroprag – přehlídku tuzemských kuchařů, číšníků a cukrářů. Posuňme se ale o desetiletí dále, přesněji do 10. října roku 1987, kdy se v hotelu Rozkoš u České Skalice při příležitosti barmanského kursu sešlo 26 účastníků. Ti se po oficiálním konci vzdělávací části setkání rozhodli, že budou usilovat o založení barmanské profesní organizace nazvané Šejkr Klub.

Ustavující schůze Šejkr Klubu se uskutečnila 10. ledna 1988 v počtu 47 přítomných, kteří za předsedu spolku zvolili Vlastimila Machače, čestným předsedou se stal legendární Bohumil Pavlíček. Členové schválili plán sdružení na rok 1988, zásady činnosti, emblém, vlajku i hymnu – skladbu Moje píseň z filmu Světla ramp. Šejkr Klub v tomto módu fungoval jako pobočka Československé vědecko-technické společnosti (ČSVTS) Východočeského kraje.

Do sametové revoluce Šejkr Klub uspořádal několik seminářů, kurzů, a také barmanských soutěží. Po změně společensko-politických poměrů v zemi již Šejkr Klub mohl fungovat samostatně. Z ČSVTS se proto vydělil pod názvem Asociace československých nápojářů, aby byl v roce 1990 přijat do IBA na jejím kongresu v Mexiku a přejmenován na Československou barmanskou asociaci. Po rozdělení státu v roce 1993 organizace logicky funguje jako Česká barmanská asociace – CBA.

V současnosti CBA užívá slovního spojení Šejkr Klub pro klub sdružující členy CBA, kteří doposud nedovršili věkovou hranici 18 let.

Snímky: archiv Václava Štrofa a archiv CBA

6. 6. 2020
RUMFEST 2020
27. 6. 2020
ZRUŠENO - MATTONI GRAND DRINK 2020 - WORLD CHAMPIONSHIP IN MIXING NON-ALKOHOLIC COCKTAILS
29. 6. 2020
22. 8. 2020
Čajomír fest 2020
29. - 30. 8. 2020
German Rum Festival 2020
Svět barmanů 1/2020
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři