Hlavní partneři:  
   
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
member of International Bartenders Association

Kodex CBA o spravování osobních údajů

Kodex CBA o spravování osobních údajů

V souladu s GDPR General Data Protection Regulation

Podáním přihlášky ke členství nebo uhrazením ročního poplatku při aktivním členství v České barmanské asociaci dáváte souhlas České barmanské asociaci z. s. se sídlem Š imáčkova 704/135 628 00 Brno, IČ: 00418218 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s e zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • trvalé bydliště
 • rodné číslo
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • fotografie
 • IP adresa

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, IP adresu, telefonní číslo, fotografii a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytváření a udržování členské databáze Správce a její prezentace na webu cbanet.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku, poté Vás spolu s platbou ročního členského poplatku požádá o jejich opětovné potvrzení.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@cbanet.cz nebo dopisu na adresu Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru ORAX s.r.o., Čejkovická 4, 628 00 Brno, IČ: 46973974. Důvod: správa elektronické členské databáze
 • Mediální partner 1. Press Real Group s.r.o., Jana Hanuše 251, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 28459971. Důvod: rozesílání klubového periodika „Svět barmanů“ všem členům zdarma
 • Mediální partner T&M Creative s.r.o., Štěpařská 809/24, Praha 5, IČ: 27575772. Důvod: rozesílání periodika „Gastro&Report Minutka“ všem členům zdarma
 • Mediální partner PhDr. Jaromír Kainc, Chalabalova 1595/35, Praha 13, IČ: 44875631. Důvod: rozesílání periodika „Všudybyl“ všem členům zdarma
 • Případně další mediální partneři a poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Podáním přihlášky do soutěže pořádané či spolupořádané Správcem nebo účastí na eventu pořádaném či spolupořádaném Správcem dáváte souhlas Správci, aby ve smyslu Nařízení zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • trvalé bydliště
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • zachycení Vaší podoby v pořizovaných audiovizuálních materiálech a na fotografiích

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytváření a udržování soutěžní databáze Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 60 let, poté Vás Správce požádá o prodloužení doby souhlasu.

Zachycení Vaší podoby v pořizovaných audiovizuálních materiálech je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem mediálních a marketingových aktivit Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 60 let, poté Vás Správce požádá o prodloužení doby souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@cbanet.cz nebo dopisu na adresu Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru ORAX s.r.o., Čejkovická 4, 628 00 Brno, IČ: 46973974. Důvod: správa elektronické soutěžní databáze a správa fotoarchivu a videoarchivu
 • Mediální zástupce Michael Lapčík, Staré Hutě 5, 686 01, IČ: 02513773. Důvod: tvorba materiálů public relations, propagace CBA na sociálních sítích
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V Brně dne 31. 5. 2018

6. - 9. 4. 2020
20. - 23. 4. 2020
SALIMA 2020
24. 4. 2020
KOCOUR CUP 2020
24. 4. 2020
KOCOUR CUP 2020
27. 4. 2020
MATTONI GRAND DRINK 2020
Svět barmanů 1/2020
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři