Mimořádné opatření vlády zakazující lidem bez plného očkování nebo prodělání nemoci covid-19 vstup do gastronomických podniků dnes zrušil Nejvyšší správní soud. 

 

„Ministerstvo nemá oporu pro omezování tohoto typu provozoven v tzv. pandemickém zákoně, nejde-li o technická opatření, jako je například používání dezinfekce či rozmístění míst k sezení. Jejich činnost by ministerstvo mohlo omezit jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nicméně to jen vůči osobám podezřelým z nákazy. A podezřelým z nákazy nemůže být bez dalšího upřesnění úplně každý,“ uvedl předseda senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš.

 

„Ministerstvo má za stávající legislativy tři možnosti. Buď vyhodnotit situaci tak, že situace je tak špatná, že každého je možné považovat za podezřelého z nákazy, nebo se obrátit na vládu, aby vyhlásila nouzový stav. A samozřejmě je tu možnost, že tuto oblast ponechá bez regulace,“ dodal Mikeš.

 

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by opatření mohlo platit v případě schválení nového pandemického zákona. Ten ale zatím leží v obstrukcemi zablokovaném parlamentu.