Na dnešní tiskové konferenci prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého byl symbolicky on-line formou přítomen i prezident CBA Aleš Svojanovský.

 

Vladimír Dlouhý na tiskové konferenci zdůraznil, že současný systém kompenzací považuje za dočasný, jelikož je komplikovaný, pomalý a řadě podnikatelů nijak nepomůže. Podle něj by se měl čas zbývající do konce roku využít k vytvoření spravedlivého a systémového kompenzačního programu pro všechny zasažené podniky.

 

Jako nejférovější prezentoval rakouský a německý model kompenzací, které se vypočítávají z loňského obratu podniků. Tento model ve své dřívější komunikaci směrem k vládě navrhovala i CBA. Ministr průmyslu a obchodu Havlíček jej však odmítl. „Jde o nejrychlejší, nejtransparentnější a nejspravedlivější systém. Budeme o tom s vládou po Novém roce jednat,“ prohlásil Vladimír Dlouhý.

 

Platforma Hospodářské komory přitom zastřešuje 127 podnikatelských svazů, jejichž 25 tisíc členů zaměstnává 3,3 milionu lidí. Má tedy velmi silný mandát reprezentující podstatnou část české společnosti.

 

Dlouhého spoluřečníci z řad spřízněných asociací kritizovali nedostatečnost současného systému kompenzací. Například v rámci programu Agricovid na ně nedosáhne 90 procent pivovarů. Velké problémy hlásí veletrhy, eventové agentury či welness centra. Ale i řada hotelů, restaurací či barů může nejnověji vytvořené kompenzační programy čerpat jen zčásti. Podnikatelé navíc musí kvůli nestálosti vyhlášených opatření investovat do hygienického zabezpečení provozoven, aby je po několika dnech od otevření zase uzavřeli.

 

Mezi 16 zástupci spřízněných asociací, které tiskovou konferenci podpořili on-line přítomností na obrazovce, byl i prezident CBA Aleš Svojanovský. „Ztotožňujeme se s přednesenými požadavky. Podporu formou programu Covid – gastro vnímáme jako slabou, a navíc bohužel i selektivní. Je potřeba přijmout kompenzace postavené na procentech z obratu za předchozí období a nastavit, jak se bude podpora měnit při přechodu mezi jednotlivými stupni PES. Nejde přece pořád přijímat nenavazující krátkodobá opatření. Vláda by měla nastavit dlouhodobý systém fungování kompenzací,“ dodává k dnešní tiskové konferenci Hospodářské komory Aleš Svojanovský.