Vážený pane premiére, vážení členové Vlády ČR,

 

 

po nekonečných týdnech čekání se minulý čtvrtek podnikatelé v pohostinství dočkali alespoň částečného znovuotevření restaurací, barů, pivnic či kaváren. Nikdo neočekával, že toto znovuotevření omezené 22. hodinou bude vysvobozením z letošního strádání, dávalo však v kombinaci s prezentovaným systémem PES naději na smysluplný rozjezd k dalekému cíli – normálnímu stavu.

 

Naprostá většina gastronomických podniků v České republice byla připravena a ochotna zatnout zuby, akceptovat systémem PES jasně nastavené podmínky, dodržovat přísná hygienická opatření, zavírací dobu i sníženou návštěvnickou kapacitu. Mediální prostor ale bohužel ovládli provozovatelé, kteří nastavená pravidla porušovali.

 

Z vyjádření vládních činitelů jsem získal dojem, že od zítřka platná zpřísnění pro gastronomii jsou zaváděna právě jako reakce na tyto případy nezodpovědného chování. Pokud je to tak, musím se vůči takto uplatňovanému principu kolektivní viny ohradit. Zodpovědná většina podnikatelů přece v žádném případě nemůže doplácet na nezodpovědnou menšinu. Mám za to, že stát by měl dohlížet na dodržování pravidel a toto dodržování konkrétně vymáhat. Nikoliv šmahem sankcionovat celý sektor ekonomiky, byť toto „házení do jednoho pytle“ může být pro stát výhodnější či jednodušší.

 

Za aktuálně nastavených podmínek s otevírací dobou omezenou 20. hodinou nemá pro valnou část provozovatelů restaurací ekonomický smysl podniky otevírat. Pro provozovatele pivnic, barů a klubů pak už nemá vůbec žádný smysl otevírat. Zvláště s vidinou toho, že nastavená pravidla se (navzdory dřívějším proklamacím o systému PES) ve velmi rychlém sledu nepředvídatelně mění. Každé obnovení či zastavení provozu generuje značné náklady, na jejichž pokrytí podnikatelé opět někde musejí sehnat peníze.

 

Podnikatelům ani naší asociaci samozřejmě nezbývá nic jiného, než od středy 9. 12. nová omezení respektovat. Zároveň Vás tímto žádám, abyste ve vládním týmu projednali kompenzování ušlých tržeb gastronomickým podnikům. Náš obor se zítřkem ocitá morálně i ekonomicky na dně a již zkrátka není možné jej nadále decimovat nedostatečnou podporou v této mimořádné situaci.

 

Proto Vás žádám o projednání výše uvedených kompenzací. Inspirovat se je možné například u rakouského modelu, jehož autoři jako základ kompenzací zvolili procenta z obratu daného podniku v minulém roce. Předem děkuji za projednání této agendy a jsem kdykoliv k dispozici pro případnou spolupráci.

 

 

S úctou

 

Bc. Aleš Svojanovský

Prezident České barmanské asociace