Vážený pane ministře,

 

obracím se na Vás jako prezident České barmanské asociace, profesní organizace sdružující pracovníky oboru nápojové gastronomie v České republice. 

 

Na tiskovém brífinku ve středu 23. 9. 2020 jste se vyjádřil ve smyslu, že by dopady Vámi vyhlášeného omezení otevírací doby na 22. hodinu na dotčené podniky „měly být poměrně malé“. Zároveň jste dodal, že nevíte o žádných jednáních na vládní úrovni ohledně kompenzací těmto podnikům.

 

Chci Vás, vážený pane ministře, ujistit o tom, že dopady tohoto opatření budou především na segment koktejlových barů, klubů a barů obrovské až fatální. Tyto podniky doposud neměly šanci plně se vypořádat s hospodářskými následky jarního lockdownu a už musejí čelit další závažné restrikci. Závažné proto, že typicky 70 až 80 procent tržeb koktejlové bary generují právě v době po 10. hodině večerní.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o tisíce podniků po celé naší zemi, v nichž je zaměstnáno několik desítek tisíc pracovníků, může logicky dojít i k likvidaci pracovních míst, která se podařilo při první vlně díky solidaritě jednotlivých zaměstnavatelů ještě zachránit. Bohužel finanční rezervy se dávno rozplynuly a v druhé vlně se to již nepodaří.

 

Žádám proto Vás a Vaše kolegy ve vládě, abyste projednali a odsouhlasili formy podpory těmto gastronomickým podnikům. Podle vyjádření některých provozovatelů jsou v momentální situaci nejefektivnějšími formami podpory tyto:

 

- příspěvek na mzdy pro HPP i DPP/DPČ pracovníky

- kompenzace ušlých tržeb

- odpuštění nebo snížení DPH

- odpuštění plateb sociálního a zdravotního pojištění

- přímá peněžní podpora

 

Vše pokud možno v byrokraticky co nejsnazší podobě. Věřte, že i ono 14denní období bude pro řadu podniků v tomto omezeném režimu fatální, pokud nedojde k rychlé a efektivní státní podpoře.

 

Vážený pane ministře, řada provozovatelů koktejlových barů a restaurací zasvětila pohostinství celý svůj profesní život, často na úkor toho osobního. Nyní v kulisách epidemiologických opatření bezmocně kráčejí ke krachu. Žádám Vás proto o projednání poskytnutí různých forem podpory v týmu Vlády ČR. Srdečně děkuji.

 

S úctou

 

Bc. Aleš Svojanovský

Prezident České barmanské asociace