Připomenutí si základních principů soutěžních pravidel i představení jejich úprav – to byl hlavní účel setkání komisařů soutěží pořádaných nebo garantovaných Českou barmanskou asociací, které se uskutečnilo ve čtvrtek 3. srpna v brněnském centru Abzac.

 

„Dbáme na to, aby komisaři v dlouhodobém horizontu rozhodovali konzistentně. Dnešní setkání slouží také k tomu, aby i v situacích složitějších na posouzení dokázali nalézt shodu, a soutěžní aktivity tak vedly především k motivaci a rozvíjení nadaných studentů,“ uvedl prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

 

Meetingu se zúčastnili hodnotitelé soutěží spadajících do sekce pivních specialistů, teatenderů a baristů. „Například v pivní sekci jsme po několika letech soutěžení pozměnili nebo doplnili formulace některých pravidel. Kompletně jsme je z teoretického i praktického hlediska probrali a shodli se na zásadách bodování modelových situací,“ popsal podobu setkání vedoucí sekce Czech Beer Specialist Radek Poláček.

 

Právě juniorské pivní soutěže pod hlavičkou CBA zažívají v poslední době rozmach. Koná se jich několik do roka a mezi studenty je o ně značný zájem. Třeba v prvním ročníku Havířovského korbelu se letos v dubnu představilo 39 soutěžících, což znamená skvělou účast a jde o indikátor neoddiskutovatelného potenciálu těchto soutěží.

 

Také soutěže juniorských teatenderů doznají od následujícího roku drobných obměn. „Zkrátíme například čas pro přípravu pracovní plochy z 15 na 7 minut. Jiná bude i samotná hodnotící tabulka,“ prozradil vedoucí sekce Czech Teatenders Honza Zlámaný. Hodnotitelé baristů pak ve svém kroužku kompletně prošli hodnocení techniky přípravy kávových nápojů, seřízení mlýnku i jakosti nápojů krok po kroku.

 

Veškeré změny v pravidlech a hodnocení juniorských soutěží platné od začátku příštího roku představí vedení asociace 3.-4. listopadu na tradičním Workshopu pro pedagogické pracovníky škol s gastronomickým zaměřením. Doporučuje proto účast všem kantorům, které podrobné vysvětlení nových pravidel pro soutěžní rok 2024 zajímá.