Situaci změnilo zveřejnění kvalifikačních standardů pro tyto dva obory Národním pedagogickým institutem v jeho národní soustavě kvalifikací. O vypracování obou kvalifikačních standardů se postarala Česká barmanská asociace.

 

Národní soustava kvalifikací přitom již zahrnovala kvalifikace pro různá gastronomická povolání jako kuchař, číšník, barman či sommelier. Existenci baristů a teatenderů ale ignorovala. „To nám přišlo absurdní, protože podle mého soudu v gastronomii určitě působí víc baristů než sommelierů. Proto jsme se vypracování standardů ujali,“ vysvětluje prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

 

Kvalifikační standardy definují, jaké pracovní kompetence a dovednosti musí člověk ovládat, aby danou profesi mohl vykonávat. Zvládnutí těchto kompetencí se ověřuje státní zkouškou, po níž úspěšný absolvent obdrží potvrzující dokument opatřený státním znakem.

 

V praxi se kvalifikační standardy uplatní například při sestavování kurzů certifikovanými lektory, kteří podle nich uzpůsobí náplň vzdělávacích programů. Pracovat s nimi mohou také školy s gastronomickým zaměřením při tvorbě vzdělávacích osnov. Je tak možné, že se již v blízké budoucnosti v nabídce studijních oborů středních škol objeví barista a teatender po boku kuchaře, automechanika nebo kadeřníka.

 

„Oba obory jsou moderní a budoucnost mají teprve před sebou. Je důležité, že jsme se v České republice konečně dokázali shodnout a černé na bílém definovat, co to vlastně barista a teatender je. Věřím, že je to další krok ke kultivaci a standardizaci gastronomického prostředí,“ dodává Aleš Svojanovský s tím, že práce na tvorbě profesních kvalifikací trvaly několik měsíců. Jejich součástí totiž byla i připomínková řízení ze strany ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva školství.

 

 

Co zahrnuje kvalifikační standard BARISTA

 

Základy komunikace a práce s hostem

 

Orientace ve zpracování kávovníku, typu sběru a charakteristik plodů z hlediska historického, geografického a botanického

 

Orientace v technologiích pro přípravu kávy

 

Mletí kávy

 

Příprava kávových nápojů a orientace v jejich recepturách

 

Servis kávy

 

Organizace práce v odbytovém středisku gastronomického provozu

 

Hygiena v gastronomii

 

Bezpečnost hostů, pravidla BOZP a BO

 

 

Co zahrnuje kvalifikační standard TEATENDER

 

Základy komunikace a práce s hostem

 

Orientace v druzích čajů, jejich dělení podle místa původu, způsobu sběru a zpracování

 

Orientace v metodách přípravy, technologiích a skladování čaje

 

Příprava klasického čaje louhováním

 

Servis čaje

 

Organizace práce v odbytovém středisku gastronomického provozu

 

Hygiena v gastronomii

 

Bezpečnost hostů, pravidla BOZP a BO