I to ukázal dubnový průzkum České barmanské asociace mezi členskou základnou, kterého se zúčastnilo 120 respondentů. Členy CBA jsou zaměstnanci i provozovatelé barů, kaváren či čajoven, popřípadě dalších gastronomických zařízení, stejně jako pedagogové hotelových škol s gastronomickým zaměřením.

 

Na podnikatele, kteří v Česku provozují bary, dopadla restriktivní protiepidemická opatření skutečně tvrdě. Průměrný měsíční příjem z podnikání se snížil o více než 60 % u 62 % podnikatelů, o 30 až 60 % se měsíční tržby snížily u 21 % podnikatelů. Jen desetina podnikatelů registrovaných v CBA hlásí, že pandemie na jejich hospodářský výsledek nemá dopad.

 

Velký dopad ale pandemie má i na zaměstnance v gastronomii. Bezmála polovina (47 %) přiznala pokles měsíčního příjmu o více než 60 %, osmnácti procentům zaměstnanců se snížil měsíční příjem o 30 až 60 % a jen na 23 % zaměstnanců nemá krize žádný dopad, co se měsíčního příjmu týče.

 

Model vládních kompenzací si u členů CBA v hlasování vysloužil čistou čtverku (myšleno školním známkováním). Pro tuto známku se vyslovilo 55 % respondentů, po necelé čtvrtině hlasovalo pro pětku, nebo trojku. Pětina podnikatelů registrovaných v CBA nemá na kompenzace nárok, další bezmála polovině (47 %) pak kompenzace pokrývají 20 či méně procent běžných tržeb.

 

Současná krize prověřuje, jak velcí jsou gastronomové „srdcaři“. Bohužel, někdy ani srdcaři už nezbývá jiná možnost, než se po štěstí poohlédnout o dům dál. Kvůli neblahým dopadům pandemie na gastronomii tento obor zatím nadobro opustilo 8 % členů CBA a 14 % jej opustilo dočasně. Dalších 25 % o tom v současnosti vážně uvažuje. 53 % dotázaných o změně oboru vůbec neuvažovalo.

 

Co se hypotetických návštěv momentálně uzavřených restaurací a barů týká, jsou členové asociace nebojácní. Na otázku, zda by navštívili gastronomické zařízení v situaci, kdy v Česku denně přibývají tisíce nakažených nemocí covid-19, odpovědělo 40 % kladně, a to bez jakýchkoliv omezení a opatření. Dalších 55 % by stravovací podnik navštívilo za přísných hygienických opatření (roušky, rozestupy, desinfekce…) a jen 5 % by z důvodu obavy o své zdraví raději zůstalo doma.

 

Zajímavé je také to, jaký post-covidový vývoj gastronomové svému oboru přisuzují. Jen 10 % členů CBA věří, že se fungování gastronomie po odeznění krize vrátí do starých kolejí. 43 % dotázaných soudí, že se gastronomie částečně promění a přijme novinky, například větší využití automatizovaných objednávek či trvalé zvýšení zájmu o také away a rozvozy. 47 % si myslí, že celý obor gastronomie projde zásadní konceptuální proměnou, které se její aktéři budou muset chtě nechtě podrobit.

 

Pro prezidium CBA může být potěšující skutečnost, že členská základna dokáže ocenit činnost asociace. Podle tří čtvrtin respondentů CBA v souvislosti s hájením zájmů gastronomického sektoru v pandemickém období dělá vše, co je v jejích silách.

 

 

Stáhněte si výsledky v přehledných grafech.