Prezidenta volili členové na výroční členské schůzi CBA, která se konala v pondělí 29. června v centru Abzac. Aleš Svojanovský byl jediným přihlášeným kandidátem, téměř čtyři desítky volitelů rozhodovaly jednomyslně bez výjimky.

Ve vizi prezidenta pro následující období nemůže chybět reakce na koronavirovou pandemii. „Chci vyvést asociaci z aktuální svízelné situace způsobené opatřeními vlády. Pokusím se rozběhnout maximum pozastavených aktivit, stejně jako sanovat ekonomické ztráty způsobené výpadkem našich aktivit a příjmů v souvislosti s vládními opatřeními,“ předeslal Aleš Svojanovský.

Kromě toho plánuje vytvořit podmínky pro trvalý nábor a motivaci nových členů CBA, dokončit zahájenou přípravu komplexního a moderního vzdělávacího systému a vždy umožnit nadšeným členům asociace se realizovat. „Počítejte s tím, že bude muset dojít i na nepopulární rozhodnutí, bez nichž však není možné postoupit dopředu,“ prohlásil.

Dalším tématem členské schůze bylo převzetí agendy po zaniklé Asociaci číšníků ČR. Z rukou její předsedkyně Blanky Musilové symbolicky přebrala CBA finanční ve výši 37.500 Kč, který zbyl po činnosti zaniklé asociace. V budoucnu by měla v CBA vzniknout samostatná sekce číšníků či gastronomického servisu, která se bude touto problematikou zabývat.

Definitivně také zaznělo, že z pandemických důvodů se letos neuskuteční oblíbený Abzac hands up! Nový termín konání show, jejíž součástí je i finále Czech Bartenders League, připadne na první kvartál roku 2021.

Česká barmanská asociace v současnosti eviduje 116 plných a 742 základních členů.