Czech Teatenders
section of CBA

PROPOZICE K SOUTĚŽI TEA MASTERS CUP 2017

KATEGORIE – TEA MIXOLOGY

Nominační kolo pro rok 2017

 1. Pořadatel soutěže: Czech Teatenders – odborná sekce České barmanské asociace
 2. Datum konání: 20. 8. 2017
 3. Místo konání: ČajomírFest – mezinárodní festival čajového umění, Staré purkrabství - Vyšehrad, Praha
 4. Garant soutěže: Jiří Boháč, bohac.jiri@gmail.com, 777 901 980
 5. Počet komisařů: 5
 6. Časový limit: 15 min.
 7. Partner soutěže: voda AQUILA, 1. nealkoholický panák SAMURAI SHOT
 8. Vybavení zajištěné organizátorem:
  • Prezentační stůl – bar
  • El. přípojka
  • Voda AQUILA
  • Zázemí pro přípravu
  • LED
  • Suroviny k přípravě povinného nápoje
 9. Vybavení zajištěné soutěžícím:
 10. Soutěžící si zajišťuje veškerý inventář, který bude potřebovat k prezentaci, přípravě a servírování čaje a koktejlu.

 11. Časový harmonogram soutěže:
  • 8:00 – 9:00Registrace – losování pořadí - zveřejnění zadání k povinnému nápoji
  • 9:00 - 10:00Příprava povinného nápoje
  • 10:00Slavnostní zahájení soutěže + 1. soutěžící
  • 15:00Ukončení soutěže
  • 19:00Slavnostní vyhlášení vítěze TEA MASTERS CUP 2017
 12. Obecná ustanovení:
 13. Teatender soutěžící v této kategorii musí předvést schopnost připravit nápoje na bázi čaje s užitím vícera ingrediencí (max. 7). Soutěžící připraví a odprezentuje každému členovi poroty dva nápoje:

  Povinný nápoj – nápoj připravený za podmínek daných organizátory a za použití jimi stanovených ingrediencí.

  Volný nápoj – nápoj připravený dle receptury soutěžícího, bez jakýchkoliv omezení za předpokladu, že jeho příprava neporuší žádná z pravidel a regulí této disciplíny.

  Prioritou začátku soutěže je vyhlášení pravidel pro namíchání povinného nápoje. Tato pravidla mohou zahrnovat povinné použití konkrétního čaje nebo jiných doplňkových potravin, použité nádobí, vodu, vybavení, techniku přípravy a další. Soutěžící musí mít alespoň jednu hodinu, aby si vybral čaj ze vzorků připravených organizátory a naplánoval si svoje vystoupení.

  Jedinou povinnou ingrediencí v jakémkoliv nápoji připravovaném v této kategorii musí být čajový produkt – a to takový, který je připravený z listů, výhonků či poupat Cammelia Sinensis L. Blendy a ochucené čaje jsou povolené. Teatender může použít jakýkoliv nápoj (teplý, studený, alkoholický, nealkoholický) a jakékoliv další ingredience, které jsou povolené místními zákony. Nápoj může být porotcům servírován jak horký, tak studený.

  V rámci přípravy na svoje vystoupení si Teatender může připravit ingredience k nápoji – vylouhovat čaj, oloupat a nakrájet ovoce atd. Samotná příprava a dokončení nápoje však musí probíhat během vystoupení před porotou. Oba nápoje mohou být připravovány kontinuálně nebo postupně, pokud není určeno organizátory jinak.

  Nápoje mohou být servírovány v jakémkoliv pořadí, není-li organizátorem stanoveno jinak. Servis je pevnou součástí soutěže, a proto jej Teatender musí provést bez jakékoliv asistence. Obsah servírovaných nápojů musí být adekvátní tak, aby jej porotci mohli řádně zhodnotit.

  Vystoupení bude hodnoceno porotci na základě následujícího – organoleptické vlastnosti, technika přípravy a prezentace, vzhled, synergie mezi jednotlivými komponenty a praktický potenciál = replikovatelnost. Teatender může dostat trestné body za porušení stanovených pravidel. Porotci svá hodnocení zapíší do hodnotícího listu. Oba nápoje jsou hodnoceny samostatně. Po vyhodnocení soutěže má Teatender právo nahlédnout do svého hodnotícího listu a dostat zpětnou vazbu od porotců, zahrnující ospravedlnění hodnocení a komentář k Teatendrově vystoupení.

 14. Zadání soutěže:
 15. Soutěžící má za úkol během 15 min. časového limitu připravit 2x 5 porcí koktejlů dle vlastní receptury, z nichž od každého jeden servíruje komisařům. Čajový základ / báze koktejlu nemusí být připravena v soutěžním čase. Koktejl může být alkoholický i nealkoholický. Receptura musí být originální, nelze použít recepturu, která již byla někde uplatněna. V případě volného nápoje je výběr čaje a ostatních ingrediencí ponechán na volbě soutěžícího. V případě povinného nápoje je čajovým základem produkt z portfolia SAMURAI SHOT, výběr ostatních surovin je v režii organizátora. Všechny ostatní ingredience smějí být předem připraveny.

14. 3. 2020
GINFEST 2020
14. 3. 2020
GINFEST 2020
15. - 17. 3. 2020
PROWEIN DÜSSELDORF 2020
18. 3. 2020
MGD - O POHÁR MS KRAJE
20. 3. 2020
GASTRO KROMĚŘÍŽ 2020
Svět barmanů 4/2019
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři