e-mail
heslo

Reset hesla |Stát se členem

MENU
ZAVŘÍT
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • O SEKCI
 • SOUTĚŽE A AKCE
 • KLUBY

MISTR KÁVY

ZPĚT

 • O SEKCI
 • SOUTĚŽE A AKCE

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • O SEKCI
 • SOUTĚŽE A AKCE
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • O SEKCI
 • AKCE
 • TEA MASTER CUP
 • SOUTĚŽE JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • O SEKCI
 • SOUTĚŽE A AKCE

CZECH MIXOLOGIST
O SEKCI

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
KLUBY

ZPĚT

MISTR KÁVY
O SEKCI

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
O SEKCI

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
O SEKCI

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
SOUTĚŽE JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
O SEKCI

ZPĚT

Interní předpis:

Soutěžní činnost CBA a její organizace

Čl. I.
Soutěže CBA

CBA v rámci své činnosti vyhlašuje a pořádá následující soutěže:

Professional Cocktail Competition (PCC)

Junior Cocktail Competition (JCC)

Professional Flair Competition (PFC)

Junior Flair Competition (JFC)

Profi Mistr kávy (PMK)

Junior Mistr kávy (JMK)

Club Competition (CC)

Junior Teatender Competition (JTC)

Grand Prix CBA

Ostatní soutěže

CBA v rámci své činnosti vyhlašuje a pořádá následující poháry:

Barman roku Classic

Barmanem roku CBA v kategorii „CLASSIC“ se stává ten člen CBA, resp. Junior šejkr klubu, který dosáhl nejvyššího bodového ohodnocení v soutěžích CBA, které prezidium CBA zařadilo do kalendáře soutěží pro daný rok a hodnocení Barmana roku.

Barman roku CBA v kategorii „PROFI CLASSIC“

Barman roku CBA v kategorii „JUNIOR CLASSIC“

Barman roku Flair

Barmanem roku CBA v kategorii „FLAIR“ se stává ten člen CBA, resp. Junior šejkr klubu, který dosáhl nejvyššího bodového ohodnocení v soutěžích CBA, které prezidium CBA zařadilo do kalendáře soutěží pro daný rok a hodnocení Barmana roku.

Barman roku CBA v kategorii „PROFI FLAIR“

Barman roku CBA v kategorii „JUNIOR FLAIR“

Barista roku

Baristou roku CBA se stává ten člen CBA, resp. Junior šejkr klubu, který dosáhl nejvyššího bodového ohodnocení v soutěžích CBA, které prezidium CBA zařadilo do kalendáře soutěží pro daný rok a hodnocení Barista roku.

Barista roku CBA v kategorii PROFI

Barista roku CBA v kategorii JUNIOR

Poháry značek

Poháry značek se vyhlašují na základě použitého produktu partnera a nejvyššího umístění v jednotlivých soutěžích za celý soutěžní rok.

Čl. II.
Hodnocení soutěží CBA

Komisaři s kompetencí v oblasti soutěží pořádaných CBA

Práci komisařů CBA s kompetencí v oblasti soutěží pořádaných CBA řídí I. viceprezident CBA. Na jeho návrh volí prezidium komisaře z řad členů CBA, a to:

Generální komisař– barmanské soutěže junior

Je volen a odvoláván prezidiem CBA na návrh I. viceprezidenta CBA.

Základní úkoly:

Hlavní komisař – barmanské soutěže junior/profi

Hlavního komisaře navrhuje garant soutěže a je odsouhlasen v rámci schvalovacího procesu generálním komisařem a I. viceprezidentem CBA, kterým je přímo zodpovědný. Rozhodnutí hlavního komisaře na soutěžích barmanů jsou konečná.

Hlavní komisař – soutěže flair barmanů junior/profi

Hlavního komisaře navrhuje garant soutěže a je odsouhlasen v rámci schvalovacího procesu vedoucím sekce Czech Flair Team a I. viceprezidentem CBA, kterým je přímo zodpovědný. Rozhodnutí hlavního komisaře na soutěžích flair barmanů jsou konečná.

Hlavní komisař – soutěže baristů junior/profi

Hlavního komisaře navrhuje garant soutěže a je odsouhlasen v rámci schvalovacího procesu vedoucím sekce Mistr Kávy a I. viceprezidentem CBA, kterým je přímo zodpovědný. Rozhodnutí hlavního komisaře na soutěžích baristů jsou konečná.

Hlavní komisař – soutěže teatenderů junior/profi

Hlavního komisaře navrhuje garant soutěže a je odsouhlasen v rámci schvalovacího procesu vedoucím sekce Czech Teatender a I. viceprezidentem CBA, kterým je přímo zodpovědný. Rozhodnutí hlavního komisaře na soutěžích teatenderů jsou konečná.

Čl. III.
Pravidla soutěží CBA

Soutěže CBA se řídí příslušnými pravidly pro jednotlivé kategorie:

Pro každou soutěž jsou vždy vydány samostatné propozice s upřesňujícími detaily a dalšími informacemi, které jsou nad rámec základních pravidel nebo některá ustanovení těchto pravidel upravují. Propozice soutěže jsou tedy vždy nadřazeny základním pravidlům.

Čl. IV.
Organizace soutěží CBA

Pro každou soutěž organizovanou nebo garantovanou CBA je vždy ustanoven garant soutěže, který je přímo odpovědný I. viceprezidentovi CBA. Garant soutěže je primárně jmenovaný I. viceprezidentem CBA, případně jiný člen prezidia CBA, pověřený prezidentem CBA nebo prezidiem CBA. Garant při přípravě a organizaci soutěže zásadně postupuje dle manuálu pro garanty a pokynů I. viceprezidenta CBA.V Praze dne 25.5.2015.


Česká barmanská asociace z.s.
Roman Uhlíř, I. viceprezident
 
Svět barmanů 1/2023

OFICIÁLNÍ ČASOPIS CBA

Svět barmanů 1/2023

HLAVNÍ PARTNEŘI

HLEDÁTE PRÁCI V OBORU?

Gastrojobs