e-mail
heslo

Reset hesla |Stát se členem

MENU
ZAVŘÍT
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • O SEKCI
 • SOUTĚŽE A AKCE
 • KLUBY

MISTR KÁVY

ZPĚT

 • O SEKCI
 • SOUTĚŽE A AKCE

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • O SEKCI
 • SOUTĚŽE A AKCE
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • O SEKCI
 • AKCE
 • TEA MASTER CUP
 • SOUTĚŽE JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • O SEKCI
 • SOUTĚŽE A AKCE

CZECH MIXOLOGIST
O SEKCI

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
KLUBY

ZPĚT

MISTR KÁVY
O SEKCI

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
O SEKCI

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
O SEKCI

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
SOUTĚŽE JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
O SEKCI

ZPĚT

Jak se stát členem ŠEJKR KLUBU

Jak se stát řádným členem Šejkr klubu:

Členem Šejkr klubu se může stát každý zájemce o členství do osmnácti let, který bude přijat za člena CBA na základě rozhodnutí příslušného předsedy územní sekce CBA. Podmínkou přijetí za člena Šejkr klubu je vyplněná přihláška se souhlasem zákonného zástupce, zaslaná na adresu asociace: České barmanské asociace z.s., Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno, dále akceptace Stanov a Etického kodexu CBA, zaplacení členského příspěvku. Na členství není právní nárok, konečné slovo má při přijetí Prezidium CBA. V případě zájmu o členství je třeba se nejdříve on-line zaregistrovat (nový člen, barman, barista) a poté poslat písemnou přihlášku (v případě, že již jste registrován jako barman, zasíláte pouze písemnou přihlášku). Členství se každoročně automaticky obnovuje zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek musí být členem zaplacen v termínu do 31. prosince předcházejícího roku, na který je příspěvek určen, jinak členství zaniká.
Každý člen má právo podílet se na činnosti Šejkr klubu. Člen Šejkr klubu nemá právo volit a být volen do orgánů CBA. Člen Šejkr klubu nemá právo podílet se na řízení CBA.

Členské příspěvky:

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 1.000,- Kč ročně. Platí se bankovním převodem na účet, nebo poštovní složenkou na účet CBA číslo: 1935171379/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s.. První platba členského příspěvku je splatná pod variabilním symbolem, který uvedete v přihlášce (např. rodné číslo nebo datum narození). V následujících letech se jako variabilní symbol uvádí číslo člena, které je uvedeno před Vaším jménem v sekci Členská základna, na www stránkách CBA.

Zánik členství:

Členství automaticky zaniká nezaplacení členského příspěvku na další kalendářní rok. Členství v Šejkr klubu může každý jednotlivý člen ukončit kdykoli doručením písemného rozhodnutí o takovém aktu k rukám presidenta asociace. Členství v Šejkr klubu může být zrušeno předsedou příslušné sekce CBA.
Svět barmanů 1/2023

OFICIÁLNÍ ČASOPIS CBA

Svět barmanů 1/2023

HLAVNÍ PARTNEŘI

HLEDÁTE PRÁCI V OBORU?

Gastrojobs