Zúčastnili se jí i zástupci CBA Aleš Svojanovský a Miroslav Černík, stejně jako reprezentanti téměř všech z 62 členských asociací barmanů. Shromáždění potvrdilo na pozici prezidenta s přechodným mandátem Giorgia Faddu a přijalo veškeré zákonně závazné dokumenty jako finanční či auditní zprávy.

 

Představení čekalo nové prezidenty asociací z Makaa, Chorvatska, Estonska, Nizozemí, Ukrajiny, Uruguaye a Venezuely. Přijetí se jako 63. členská země IBA dočkala po tříletém pozorovacím období Bolívie, kde funguje Asociación Boliviana de Bartenders.

 

Zatím není vyřešeno, kdy a kde se bude pořádat koktejlové mistrovství světa – World Cocktail Championships 2021. Kandidáty na podzimní termín příštího roku jsou Itálie, Hongkong a Bar Convent Berlin.

 

Další e-meeting barmanských asociací by se měl uskutečnit v březnu příštího roku. „On-line formát jsme vyhodnotili jako přínosný, mohli bychom se takto setkávat několikrát do roka. Za zmínku ještě stojí pochvala od viceprezidentky IBA Margit Kikas, která vyzdvihla práci České barmanské asociace na poli edukace komisařů IBA, stejně jako dlouhodobé nasazení v rámci řízení jakostní komise WCC,“ informoval Aleš Svojanovský.