e-mail
password

Password reset |Registration

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
MEMBER OF INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION
MENU
CLOSE
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • CLUBS

COFFEE MASTER

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • EVENTS
 • TEA MASTER CUP
 • COMPETITIONS JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH MIXOLOGIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
CLUBS

ZPĚT

COFFEE MASTER
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
EVENTS

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
COMPETITIONS JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
COMPETITIONS AND EVENTS

ZPĚT

Historie - Šejkr Klub

Počátky působení České barmanské asociace, respektive jejího přímého předchůdce, datujeme do druhé poloviny 80. let. Tedy do doby pozvolného „tání“ tuhého socialistického režimu, jenž oboru barmanství, za naší západní hranicí velmi populárnímu, z principu nepřál.
Postupné prosazování se oboru barman v československé gastronomii však započalo už na konci 70. let, a to se zařazením této kategorie na Gastroprag – přehlídku tuzemských kuchařů, číšníků a cukrářů. Posuňme se ale o desetiletí dále, přesněji do 10. října roku 1987, kdy se v hotelu Rozkoš u České Skalice při příležitosti barmanského kursu sešlo 26 účastníků. Ti se po oficiálním konci vzdělávací části setkání rozhodli, že budou usilovat o založení barmanské profesní organizace nazvané Šejkr Klub.

Ustavující schůze Šejkr Klubu se uskutečnila 10. ledna 1988 v počtu 47 přítomných, kteří za předsedu spolku zvolili Vlastimila Machače, čestným předsedou se stal legendární Bohumil Pavlíček. Členové schválili plán sdružení na rok 1988, zásady činnosti, emblém, vlajku i hymnu – skladbu Moje píseň z filmu Světla ramp. Šejkr Klub v tomto módu fungoval jako pobočka Československé vědecko-technické společnosti (ČSVTS) Východočeského kraje.

Do sametové revoluce Šejkr Klub uspořádal několik seminářů, kurzů, a také barmanských soutěží. Po změně společensko-politických poměrů v zemi již Šejkr Klub mohl fungovat samostatně. Z ČSVTS se proto vydělil pod názvem Asociace československých nápojářů, aby byl v roce 1990 přijat do IBA na jejím kongresu v Mexiku a přejmenován na Československou barmanskou asociaci. Po rozdělení státu v roce 1993 organizace logicky funguje jako Česká barmanská asociace – CBA.

V současnosti CBA užívá slovního spojení Šejkr Klub pro klub sdružující členy CBA, kteří doposud nedovršili věkovou hranici 18 let.

Snímky: archiv Václava Štrofa a archiv CBA

Svět barmanů 1/2023

OFFICIAL MAGAZINE CBA

Svět barmanů 1/2023

MAIN PARTNERS

LOOKING FOR A JOB IN THE FIELD?

Gastrojobs