e-mail
password

Password reset |Registration

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
MEMBER OF INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION
MENU
CLOSE
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • CLUBS

COFFEE MASTER

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • EVENTS
 • TEA MASTER CUP
 • COMPETITIONS JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH MIXOLOGIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
CLUBS

ZPĚT

COFFEE MASTER
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
EVENTS

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
COMPETITIONS JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
COMPETITIONS AND EVENTS

ZPĚT

Kodex CBA o spravování osobních údajů

V souladu s GDPR General Data Protection Regulation

Podáním přihlášky ke členství nebo uhrazením ročního poplatku při aktivním členství v České barmanské asociaci dáváte souhlas České barmanské asociaci z. s. se sídlem Š imáčkova 704/135 628 00 Brno, IČ: 00418218 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s e zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, IP adresu, telefonní číslo, fotografii a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytváření a udržování členské databáze Správce a její prezentace na webu cbanet.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku, poté Vás spolu s platbou ročního členského poplatku požádá o jejich opětovné potvrzení.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@cbanet.cz nebo dopisu na adresu Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Podáním přihlášky do soutěže pořádané či spolupořádané Správcem nebo účastí na eventu pořádaném či spolupořádaném Správcem dáváte souhlas Správci, aby ve smyslu Nařízení zpracovával tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytváření a udržování soutěžní databáze Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 60 let, poté Vás Správce požádá o prodloužení doby souhlasu.

Zachycení Vaší podoby v pořizovaných audiovizuálních materiálech je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem mediálních a marketingových aktivit Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 60 let, poté Vás Správce požádá o prodloužení doby souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@cbanet.cz nebo dopisu na adresu Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

V Brně dne 31. 5. 2018

Svět barmanů 1/2023

OFFICIAL MAGAZINE CBA

Svět barmanů 1/2023

MAIN PARTNERS

LOOKING FOR A JOB IN THE FIELD?

Gastrojobs