e-mail
password

Password reset |Registration

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
MEMBER OF INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION
MENU
CLOSE
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • CLUBS

COFFEE MASTER

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • EVENTS
 • TEA MASTER CUP
 • COMPETITIONS JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH MIXOLOGIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
CLUBS

ZPĚT

COFFEE MASTER
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
EVENTS

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
COMPETITIONS JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
COMPETITIONS AND EVENTS

ZPĚT

Emeritní klub CBA

Emeritní klub CBA je prezentačním prostorem významných a společensky oceněných osobností gastronomie, platformou pro předávání informací a hodnot a diskusním místem pro odborná a mezigenerační témata.
Jeho členové svým celoživotním dílem a morálním odkazem dávají vzor nastupující generaci, prezentují vysokou odbornost a erudici členů CBA.

Klub CBA byl založen v rámci konference CBA 2014 ve Frymburku. Dne 8.9.2014 se v novorenesanční vile Lanna v Praze – Bubenči konalo ustavující setkání členů nově vzniklého Emeritního klubu České barmanské asociace z.s.

Medailonky jednotlivých členů Emeritního klubu vytvořil:
Michael Lapčík - šéfredaktor webového magazínu o kulturním pití ve střední Evropě  .

Desatero emeritního klubu

 1. Emeritní klub je složen z gastronomických osobností, které svou prací, činností a odkazem významným způsobem ovlivnily segment gastronomie a stávají se nositeli společenské a odborné kultury oboru.
 2. Členem se stává gastronomická osobnost, nositel ocenění CBA, nebo osobnost, která je členy emeritního klubu navržena.
 3. Emeritní klub vytváří platformu pro prezentaci svých členů a jejich odkazu dovnitř i navenek CBA.
 4. Emeritní klub vytváří pozitivní mediální obraz CBA, propaguje vysokou úroveň gastronomie, reprezentuje tváří svých osobností důstojnost, zkušenost a erudovanost CBA.
 5. Emeritní klub si volí svého předsedu, který bude koordinovat činnost a setkávání členů klubu v průběhu roku.
 6. Emeritní klub ve své činnosti vytváří podněty a doporučení pro činnost prezidia CBA.
 7. Emeritní klub vytváří harmonický mezigenerační most, předává své vzpomínky, myšlenky a zkušenosti pokračující generaci.
 8. Emeritní klub se podílí na vzniku archivu CBA a odkazu nejvýznamnějších osobností CBA.
 9. Emeritnímu klubu je vytvořena komunikační, sociální i technická podpora ze strany CBA pro jejich činnost.
 10. Emeritní klub je neodmyslitelnou součástí CBA, prostorem pro přenos názorů a myšlenek, místem pro dialog, zdrojem informací pro své členy.

Jozef Augustín, PhD.

Jiří Bartoň

Bernd Beyer

Miroslav Černík

František Holík

Miloslava Kelblová

Jaroslav Krátký

Petr Krpejš

Jaroslav Labounek

Karel Mayer

Miloš Tretter

Bohumil Váchal

Emil Válek

Zdeněk Vondráček

Svět barmanů 1/2023

OFFICIAL MAGAZINE CBA

Svět barmanů 1/2023

MAIN PARTNERS

LOOKING FOR A JOB IN THE FIELD?

Gastrojobs