Tento model především absolutně neodpovídá programu, který v minulých dnech profesní asociace s ministerstvem průmyslu a obchodu připomínkovaly. Česká barmanská asociace plně souzní s dnešním kritickým prohlášením Asociace hotelů a restaurací ČR, které v následujících odstavcích přetiskujeme:

 

 

Praha 9. února 2021 - Asociace hotelů a restaurací České republiky je velmi nemile překvapena z včerejšího prohlášení vlády, že utlumí veškeré programy podpory a nahradí je kompenzací podle počtu zaměstnanců. Přitom ještě o víkendu připomínkovala AHR ČR spolu s Hospodářskou komorou ČR zcela jiný program, který zaslalo ministerstvo průmyslu a obchodu k vyjádření.

 

Tento byl založen na kompenzaci nepokrytých nákladů plošně pro všechny podnikatele, omezené opatřeními vlády. Oboru navíc zcela chybí jakákoli vize vlády o obnovení podnikání v pohostinství a ubytovacích službách, které jsou spolu s maloobchodem dlouhodobě a nejvíce omezeny.

 

V situaci, kdy je podnikatelům v pohostinství již čtvrtý měsíc znemožněno podnikat, nepřichází vláda s účinnou pomocí, ale jen s gestem podpory. Ta nebude sice účinná pro záchranu mnoha podniků, ale je nejméně nákladnou variantou pro státní rozpočet. V ubytovacích službách celkově od 14. 3. 2020 do dnešního dne uběhlo 293 dní, z nichž 168 dní byli podnikatelé z nařízení vlády uzavřeni. Přesto mají dlouhodobě povinnost splácet své závazky a náklady, které ani dosavadní formy podpory zcela nepokryly.

 

Mnoho podnikatelů již v současné době stojí na pokraji krachu. Návrh nahradit současné programy programem přispívajícím 500,- Kč na zaměstnance bude v důsledku znamenat, že podnikatelé v gastronomii a ubytovacích službách, kteří dosud nesou největší břemeno opatření proti pandemii koronaviru, budou čelit dalšímu celkovému snížení podpory až o 75 %. AHR konstatuje, že představený program podpory ze strany MPO není reálnou pomocí podnikatelům, kteří se snaží přečkat toto složité období, bez vize, kdy budou moci své provozovny opět otevřít.

 

Při debatě o plošném kompenzačním bonusu AHR ČR i HK ČR od počátku prosazovaly kritérium kompenzace propadů obratu, jako nejjednodušší a nejspravedlivější systém. Profesní organizace byly i připraveny podpořit a hledat spravedlivá kritéria pro kompenzace založené na sanaci části nepokrytých nákladů.

 

Varianta, kterou nakonec bez jakéhokoliv projednání s profesními organizacemi předložilo MPO do vlády, je pro podnikatele v cestovním ruchu dalším rozčarováním o deklarované pomoci státu. AHR ČR od počátku volá po podpoře nejdrobnějších podnikatelů z řad OSVČ a malých s.r.o.. Z tohoto pohledu vítáme rozhodnutí o navýšení kompenzačního bonusu na 1000,- Kč, ale nadále zastáváme názor, že by se tento bonus neměl odečítat od podpůrných programů.

 

AHR ČR by ocenila dodržování dohodnutých podmínek s MPO při připomínkování návrhů a vedení konstruktivních debat a zároveň větší aktivitu a podporu podnikatelů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, které má cestovní ruch přímo v gesci.