S ohledem na požadavky a připomínky od Hospodářské komory a sdružení profesních asociací, jehož součástí je i Česká barmanská asociace, připravuje kompenzační program ministerstvo průmyslu a obchodu jako reakci na iniciativu této vyjednávací skupiny.

 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček již v médiích avizoval, že nový program bude univerzální pro všechny postižené sektory a kompenzace jednotlivým podnikům se v něm budou vypočítávat z výše jejich daňově uznatelných nákladů v prozatím blíže neurčeném časovém období. Návrh ministerstva také měla možnost připomínkovat zmíněná vyjednávací skupina na platformě Hospodářské komory, jejímž členem je také prezident CBA Aleš Svojanovský.

 

Neoddiskutovatelným pozitivem vznikajícího programu je fakt, že kompenzace budou moci čerpat veškeré postižené subjekty, aniž by se posuzovalo, do jakých oborů spadají. Některé firmy se tak konečně dočkají podpory, a to i zpětně za rok 2020. Pro letošek pak program znamená jasné a snad i spravedlivé nastavení pravidel.

 

Nesoulad panuje v určení metody výpočtu výše kompenzace. Zatímco vláda dlouhodobě odmítá výpočet na základě procenta z obratu podniku v před-covidovém období, vyjednávací skupina Hospodářské komory ho stále považuje za optimální variantu. V případě schválení výpočtu podle daňově uznatelných nákladů by státní pomoc měla pokrývat alespoň 80 procent těchto nákladů. Slabší kompenzace nemusí odvrátit krach mnoha subjektů, protože je už nyní zřejmé, že protiepidemická opatření v Česku ještě potrvají minimálně několik měsíců. Je také nezbytné, aby se výše pomoci odvozovala od nákladů v roce 2019, nikoliv v již epidemickém roce 2020.

 

Hospodářská komora dále vyzývá k jednoduchosti byrokratických parametrů budoucího programu tak, aby podání žádosti nekomplikovala přemíra papírování. Jestliže vláda uvádí jako kritérium pro vstup do programu pokles obratu o 30 procent, Hospodářská komora doporučuje zmírnit tuto podmínku na 20procentní pokles.

 

Kabinet také musí informovat o dynamice kompenzací v období utlumování omezení. Tedy, na co budou mít podniky nárok, až jim situace umožní alespoň částečně otevřít.