Vážený pane premiére, vážená Vládo ČR

 

obracím se na Vás jako prezident České barmanské asociace, profesní organizace sdružující pracovníky oboru nápojové gastronomie v České republice.

 

Nechci v žádném případě rozporovat ani vážnost epidemiologické situace v naší zemi, ani opatření přijatá Vládou České republiky, avšak musím důrazně poukázat na to, jak citelně tato opatření dopadají na segment koktejlových barů, klubů a dalších gastronomických podniků, jejichž návštěvnický „prime time“ běžně začíná až ve večerních hodinách.

 

Velmi špatně na tom tyto podniky byly již při omezení otevírací doby na 22. hodinu, neboť až 80 procent tržeb se zde generuje právě až po tomto čase. Omezení otevírací doby na 20. hodinu je pro řadu barů a klubů ránou z milosti. Prakticky nemá smysl je otevírat, a to nejen kvůli nedostatečně dlouhé otevírací době, ale také kvůli tomu, že velké množství hostů není ochotno v současné atmosféře strachu vyvolané jednak parametry epidemie, jednak přijatými vládními opatřeními, do nich vůbec zavítat.

 

Část provozů sice bude přežívat v improvizovaném režimu, i tak se nedá mluvit o ničem jiném, než že náš obor momentálně prodělává hlubokou krizi naplněnou skepsí a nejistotou, co nás v blízké budoucnosti čeká. 

 

Bavíme se o tisících podniků v celé zemi, oboru tedy hrozí ztráta řádově vyšších desetitisíců pracovních míst přímo v těchto podnicích a dalších tisíců v napojených profesích. Majitelé barů a klubů po jarním lockdownu již nemají kam sáhnout pro další peníze, kterými by sanovali masivní výpadky příjmů. Nevědí, z čeho v nejbližším období zaplatí závazky (energie, nájmy, úvěry a především mzdy zaměstnanců).

 

Na nedávném sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR jste se vyjádřil ve smyslu, že situace kolem gastronomie není dramatická. Jakožto člověk dobře obeznámený s tím, jak na tom tyto podniky nyní jsou, tvrdím, že jejich ekonomická situace je momentálně kritická – obrazně řečeno „nad propastí“.

 

Vážený pane premiére, vzhledem k výše uvedenému Vás a Vaše kolegy ve vládě opravdu urgentně žádám, abyste projednali a odsouhlasili státní podporu těmto gastronomickým podnikům. Bez ní následující týdny ekonomicky zcela jistě nepřežijí. Jak jsem již před několika dny napsal panu ministru Prymulovi, podle vyjádření některých provozovatelů mohou momentálně nejefektivnějšími formami podpory být tyto:

 

  • příspěvek na mzdy pro HPP i DPČ/DPP pracovníky
  • kompenzace ušlých tržeb
  • odpuštění nebo snížení plateb DPH
  • odpuštění plateb sociálního a zdravotního pojištění
  • přímá peněžní podpora

 

Vše pokud možno v byrokraticky co nejuchopitelnější a časově co nejrychleji dosažitelné podobě.

 

Vážený pane premiére, předem Vám děkuji za projednání této agendy v týmu Vlády ČR.

 

S úctou

 

Bc. Aleš Svojanovský

Prezident České barmanské asociace