e-mail
password

Password reset |Registration

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
MEMBER OF INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION
MENU
CLOSE
VŠECHNY SEKCE ASOCIACE

CZECH MIXOLOGIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • CLUBS

COFFEE MASTER

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH FLAIR TEAM

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS
 • ŘÁD KLUBOVNY

CZECH TEATENDERS

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • EVENTS
 • TEA MASTER CUP
 • COMPETITIONS JTC

CZECH BEER SPECIALIST

ZPĚT

 • ABOUT SECTION
 • COMPETITIONS AND EVENTS

CZECH MIXOLOGIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH MIXOLOGIST
CLUBS

ZPĚT

COFFEE MASTER
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH FLAIR TEAM
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
EVENTS

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
TEA MASTER CUP

ZPĚT

CZECH TEATENDERS
COMPETITIONS JTC

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
ABOUT SECTION

ZPĚT

CZECH BEER SPECIALIST
COMPETITIONS AND EVENTS

ZPĚT

VÍTÁME NOVÉHO ČLENA CBA

Členství v CBA je pro všechny, kteří pracují v gastronomii a příbuzných oborech, nebo jsou fanoušky gastronomie!

Pokud se stanete členy CBA, budete moci využívat tyto výhody:

 • právo zvolit si sekci, jíž se chce stát členem a podílet se na její aktivní činnosti
 • zdarma zasílání odborného časopisu Svět Gastro&Hotel včetně Světa barmanů
 • zdarma zasílání odborných novin Svět HORECA
 • aktuální informace z oboru na www.cbanet.cz
 • pravidelné zasílání informací o akcích CBA na e-mail
 • podpora při hledání profesního uplatnění/možnost osobní inzerce na www.cbanet.cz zdarma
 • sleva na vstupném na odborné akce (veletrhy, výstavy, …), výše konkrétní slevy je zveřejněna v informačním letáku na www.cbanet.cz
 • účast na soutěžích bez startovného CBA, nečlenové platí startovné CBA 500,-
 • účast na workshopech CBA zdarma, případně se slevou 50%
 • sleva na poplatku za konferenci CBA
 • možnost zcela zdarma využívat tréninkovou místnost pro flair v Brně
 • sleva na využití prostor ve vzdělávacím centru ABZAC
 • sleva při konzumaci v Partner´s barech CBA, případně drink zdarma pro členy
 • sleva při nákupu produktů partnerských společností

V případě dotazů nás kontaktujte na info@cbanet.cz.

Ve formuláři níže prosím zadejte datum narození, systém Vám na základě Vašeho věku automaticky nabídne možnosti členství.

Fill in carefully all the data, please.  Položky označené * jsou povinné!
Date of birth*
(formát dd.mm.rrrr)
Typ registrace
(do 18-ti let)


(Nechci být členem Šejkr klubu)
(Poplatek 1.000,- Kč/rok. Zahrnuje bezplatnou registraci na juniorské soutěže pořádané CBA. Zasílání oborových periodik, zlevněné vstupné na partnerské akce,… Veškeré výhody výše.)
Typ registrace
(od 18-ti let)

(Zdarma. Zasílání oborových periodik, zlevněné vstupné na partnerské akce, účast na soutěžích CBA bez poplatku… Veškeré výhody výše.)
(Poplatek 2.000,- Kč/rok. Zahrnuje všechny výhody základního členství + možnost účastnit se členské schůze CBA, hlasovat a spolupodílet se tak na směřování asociace)
Sekce
(lze vybrat více sekcí)
Titul před jménem
Jméno*
{{c_registration.errors.name_message}}
Příjmení*
{{c_registration.errors.surname_message}}
Titul za jménem
Kontaktní údaje a korespondenční adresa člena
Your e-mail and password will be also used to log-in into the system.
Phone number*
{{c_registration.errors.phone_message}}
E-mail *
{{c_registration.errors.email_message}}
Password *
{{c_registration.errors.password_message}}
Heslo - potvrzení *
{{c_registration.errors.passwordver_message}}
Street*
{{c_registration.errors.street_message}}
City*
{{c_registration.errors.city_message}}
Postcode*
{{c_registration.errors.zip_message}}
Stát*
Doplňující údaje
Motto
Work place/school*
{{c_registration.errors.work_message}}
Hobbies*
{{c_registration.errors.hobbies_message}}
Achievements
(max. 5)
Prohlášení

Registrací na www.cbanet.cz dávám České barmanské asociaci z.s. souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala mé osobní údaje ve své evidenci. Prosím přečtěte si GDPR kodex České barmanské asociace, který se touto problematikou detailněji zabývá. Naleznete jej na adrese https://www.cbanet.cz/cba_gdpr.

Souhlasím, aby všechny mnou výše poskytnuté registrační údaje byly uchovány v neveřejné části internetových stránek České barmanské asociace z.s., dále aby moje jméno, telefonní číslo a e-mail byly zveřejněny v kontaktech a moje fotografie, jméno a příjmení byly zveřejněny ve veřejné části těchto stránek, v souvislosti s výsledky soutěží a v rámci výstupů z akcí, kterých se zúčastním.

Souhlasím také, aby mi na výše uvedenou korespondenční adresu byla zasílána odborná periodika a materiály třetí stranou.

Vstupem do České barmanské asociace z.s. Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno se současně automaticky stávám členem International Bartenders Association.

Tato přihláška je určena pro zájemce od 18 let a roční příspěvek je 2.000,-- Kč.
První členský příspěvek zaplatím obratem podle údajů výzvy k úhradě zaslané na uvedenou e-mailovou adresu. Jsem si vědom/a, že moje členství nabývá platnosti až po úhradě členského příspěvku CBA.

Současně prohlašuji, že respektuji platné stanovy CBA z.s.. i etický kodex CBA.

Podáním přihlášky ke členství v CBA dávám České barmanské asociaci z. s. souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala mé osobní údaje ve své evidenci. Prosím přečtěte si GDPR kodex České barmanské asociace, který se touto problematikou detailněji zabývá. Naleznete jej na adrese https://www.cbanet.cz/cba_gdpr.

Souhlasím také, aby mi na výše uvedenou korespondenční adresu byla zasílána odborná periodika a materiály třetí stranou, a aby moje jméno, telefonní číslo a e-mail byly zveřejněny v kontaktech na internetových stránkách České barmanské asociace z.s..

Tato přihláška je určena pro studenty do 18 let a roční příspěvek je 1.000,-- Kč.

První členský příspěvek zaplatím obratem podle údajů výzvy k úhradě zaslané na uvedenou e-mailovou adresu.
Jsem si vědom/a, že moje členství nabývá platnosti až po úhradě členského příspěvku CBA.

Současně prohlašuji, že respektuji platné stanovy CBA z.s.. i etický kodex CBA.

Podáním přihlášky ke členství v CBA dávám České barmanské asociaci z. s. souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala mé osobní údaje ve své evidenci. Prosím přečtěte si GDPR kodex České barmanské asociace, který se touto problematikou detailněji zabývá. Naleznete jej na adrese https://www.cbanet.cz/cba_gdpr.

Souhlasím také, aby mi na výše uvedenou korespondenční adresu byla zasílána odborná periodika a materiály třetí stranou, a aby moje jméno, telefonní číslo a e-mail byly zveřejněny v kontaktech na internetových stránkách České barmanské asociace z.s..

Zadejte, prosím, výsledek pro kontrolu:* {{ c_registration.form.firstnum }} + {{ c_registration.form.secondnum }} = {{c_registration.errors.sumnum_message}}
Závazně registrovat

Děkujeme za odeslání registrace.

OFFICIAL MAGAZINE CBA

Svět barmanů 1/2020

MAIN PARTNERS

LOOKING FOR A JOB IN THE FIELD?

Gastrojobs