Czech Teatenders
section of CBA

PROPOZICE K SOUTĚŽI TEA MASTERS CUP 2017

KATEGORIE – TEA DEGUSTATION

Nominační kolo pro rok 2017

 1. Pořadatel soutěže: Czech Teatenders – odborná sekce České barmanské asociace
 2. Datum konání: 20. 8. 2017
 3. Místo konání: ČajomírFest – mezinárodní festival čajového umění, Staré purkrabství - Vyšehrad, Praha
 4. Garant soutěže: Jiří Boháč, bohac@cbanet.cz, 777 901 980
 5. Počet komisařů: 1
 6. Časový limit: 5 minut
 7. Partner soutěže: voda AQUILA, společnost OXALIS
 8. Vybavení zajištěné organizátorem:
  • Degustační stůl
  • Sada testrů
  • Soutěžní čaje
  • Lžičky
  • Psací desky
 9. Vybavení zajištěné soutěžícím:
  • Psací potřeby
 10. Časový harmonogram soutěže:
  • 15:00 – 16:00Registrace – losování pořadí
  • 17:00Seznámení se soutěžními vzorky
  • 17:30Zahájení slepé degustace vybraných soutěžních vzorků
  • 18:00Ukončení soutěže
  • 19:00Slavnostní vyhlášení vítězů TEA MASTERS CUP 2017
 11. Obecná pravidla:
 12. Teatender soutěžící v této kategorii musí prokázat dovednost degustace tím, že je schopen identifikovat vzorky jednotlivých nápojů.

  Soutěž je rozdělena na dvě části:

  • předběžná degustační fáze
  • konečná finální degustace

  Během předběžné degustační fáze budou soutěžící ochutnávat deset různých vzorků čaje, označené původem (země, region, plantáže) a datem sklizně. Soutěžící si musí zapamatovat jejich chuťové a aromatické charakteristiky. V případě potřeby si můžou Teatendeři zapsat tuto informaci do svých osobních degustačních poznámek.

  Všech deset vzorků čaje určených k degustaci v této fázi soutěže musí být stejného typu, tedy s podobnou úrovní oxidace a bez jakýchkoliv látek určených k aromatizaci.

  Čaje pro přípravnou fázi soutěže jsou připraveny zástupci organizačního týmu (dobrovolníků) na základě jednotných podmínek (voda, teplota, čas, vybavení) určených hlavním komisařem.

  V konečné finální fázi, soutěžící musí určit pět vzorků čaje vybraných náhodně hlavním komisařem z deseti vzorků prezentovaných v průběhu předběžné fáze. Každý z pěti vzorků soutěžních čajů připraví členové organizačního týmu pod dohledem hlavního komisaře v místě mimo dosah soutěžících. Množství čaje musí být dostatečné pro simultánní pečlivou degustaci všemi soutěžícími. Připravené čaje jsou každému soutěžícímu předloženy v pěti samostatných nádobách (konvičkách, slévátkách, miskách) s pěti jednotlivými čaji. Nálev je vylouhovaný a cezený. Každá nádoba je označena identifikačním kódem, který je soutěžícímu neznámý.

  Když je Teatender připraven zahájit degustaci, dá komisaři znamení: "Připraven!" a zástupce organizačního týmu spustí časovač. Časový limit pro degustaci je stanoven na 5 minut. V případě, že Teatender dokončí degustaci dříve, tedy za méně než 5 minut, zvedne ruku a zástupce organizačního týmu zastaví časovač. Bezprostředně poté jsou Teatenderem předány záznamy degustace a výsledky soutěžícího společně s časem jsou uchovány. Jakékoli změny provedené Teatenderem po zastavení časomíry jsou nepřípustné.

  Za každý správně označené čajový vzorek je Teatenderovi udělen 1 bod. Soutěžící s největším počtem bodů se stává vítězem.

  V případě rovnosti skóre (několik soutěžících mají stejný počet bodů), vyhrává Teatender, který dokončil identifikaci v nejkratším časovém úseku.

  Pokud mají dva nebo více Teatenderů zcela shodné výsledky (počet bodů a času v sekundách), pak mezi nimi rozhodne nové kolo ve stejném formátu, jako kolo předchozí tak dlouho, dokud není určen vítěz.

  Aby bylo zajištěno přesné časování, musí být každý Teatender měřen samostatným zástupcem organizačního výboru.

14. 3. 2020
GINFEST 2020
14. 3. 2020
GINFEST 2020
15. - 17. 3. 2020
PROWEIN DÜSSELDORF 2020
18. 3. 2020
MGD - O POHÁR MS KRAJE
20. 3. 2020
GASTRO KROMĚŘÍŽ 2020
Svět barmanů 4/2019
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři