Czech Mixologist
section of CBA

Encyklopedie › Historie koktejlů a drinků

Popis historie koktejlů

První publikovanou definici koktejlu najdeme v americkém časopisu „The Balance and Columbian Repository“
ze 13. května 1806: „ Koktejl je stimulovaný likér složený z různých druhů alkoholu, cukru, vody a bitteru,
hovorově nazývaný bitter sling.“

Musíme zmínit že týden před tímto datem, v úterý 6. května roku 1806 byla zveřejněna tzv. receptura na Rum!Rum!Rum!.
Jelikož jeden z čtenářů nerozuměl této definici a požádal redaktora o vysvětlení, poté redaktor zveřejnil jeho celý dopis s již zmiňovanou definicí koktejlu.

O vzniku těchto nápojů existuje mnoho legend a teorií. Za nejznámější a nejvěrohodnější legendu se považuje příběh, ve kterém se vypráví o dceři mexického krále Axolotla VIII.

Někdy na začátku minulého století probíhala válka mezi americkou armádou a vojsky krále Axolotla VIII. Po několika bitvách se vůdci znepřátelených stran dohodli na uzavření příměří a tak se americký generál vypravil na dvůr mexického krále. Před zahájením jednání se král zeptal všech přítomných, jestli nechtějí něco k pití. Poté jim velice krásná dívka donesla ve zlatých pohárech nápoj, který měl zvláštní chuť a aroma. Tento neznámý nápoj všem velmi chutnal. Když se generál zeptal, kdo tento nápoj připravil, byla mu představena ona krásná dívka, která nápoj donesla. Byla to Coctel, dcera mexického krále. Američtí vojáci později její jméno zkomolili na Cocktail.

Již před sto lety byl tento název oficiálně přijat pro míchané nápoje, známé na většině území Spojených států. Největší rozmach koktejlů byl v období prohibice, která začala vydáním Volstead Act 17. ledna 1920 ve Spojených státech. Tato listina zakazovala konzumaci veškerého alkoholu. Avšak rychle vznikající tajné spolky výrobu alkoholu znovu obnovily. I přes tento zákaz bylo již v roce 1929 známo přes 120 druhů koktejlů, které se pijí dodnes.

6. - 9. 4. 2020
20. - 23. 4. 2020
SALIMA 2020
27. 4. 2020
MATTONI GRAND DRINK 2020
6. 5. 2020
ŽATECKÝ CUP 2020
28. 5. 2020
World Class 2020 - finále
Svět barmanů 1/2020
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři