Hlavní partneři:  
   
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
member of International Bartenders Association

Jak se stát členem CBA

Jak se stát řádným členem CBA:

Členem CBA se může stát každý zájemce o členství starší osmnácti let, který bude přijat za člena CBA Prezidiem CBA. Podmínkou přijetí za člena CBA je vyplněná přihláška zaslaná na adresu asociace: České barmanské asociace z.s., Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno, dále akceptace Stanov a Etického kodexu CBA, zaplacení členského příspěvku. Na členství není právní nárok, konečné slovo má při přijetí Prezidium CBA. V případě zájmu o členství je třeba se nejdříve on-line zaregistrovat (nový člen, barman, barista) a poté poslat písemnou přihlášku (v případě, že již jste registrován jako barman, zasíláte pouze písemnou přihlášku). Členství se každoročně automaticky obnovuje zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek musí být členem zaplacen v termínu do 31. prosince předcházejícího roku, na který je příspěvek určen, jinak členství zaniká.
Každý člen má právo podílet se na rozvoji sdružení. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů CBA. Řádný člen má právo podílet se na jeho řízení a kontrole, zejména pak účastnit se členské schůze a volit nebo být volen do orgánů sdružení.
Každý člen České barmanské asociace je zároveň členem Mezinárodní barmanské asociace (IBA).

Členské příspěvky:

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 2.000,- Kč ročně. Platí se bankovním převodem na účet, nebo poštovní složenkou na účet CBA číslo: 1935171379/0800 vedený Českou spořitelnou. První platba členského příspěvku je splatná pod variabilním symbolem, který uvedete v přihlášce (např. rodné číslo nebo datum narození). V následujících letech se jako variabilní symbol uvádí číslo člena, které je uvedeno před Vaším jménem ve složce Členská základna, na www.cbanet.cz.

Zánik členství:

Členství automaticky zaniká nezaplacení členského příspěvku na další kalendářní rok. Členství v CBA může každý jednotlivý člen ukončit kdykoli doručením písemného rozhodnutí o takovém aktu k rukám prezidenta asociace. Členství v CBA může být pozastaveno ze strany CBA rozhodnutím Prezidia, ale zrušeno pouze rozhodnutím členské schůze.

8. 6. 2019
MATTONI GRAND DRINK 2019
8. 6. 2019
MGD 2019
8. 6. 2019
24. - 25. 8. 2019
Svět barmanů 1/2019
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři