Hlavní partneři:  
   
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
member of International Bartenders Association

Jak se stát členem CBA

Jak se stát řádným členem CBA:

Členem CBA se může stát každý zájemce o členství starší osmnácti let, který bude přijat za člena CBA Prezidiem CBA. Podmínkou přijetí za člena CBA je vyplněná přihláška zaslaná na adresu asociace: České barmanské asociace z.s., Šimáčkova 704/135, 628 00 Brno, dále akceptace Stanov a Etického kodexu CBA, zaplacení členského příspěvku. Na členství není právní nárok, konečné slovo má při přijetí Prezidium CBA. V případě zájmu o členství je třeba se nejdříve on-line zaregistrovat (nový člen, barman, barista) a poté poslat písemnou přihlášku (v případě, že již jste registrován jako barman, zasíláte pouze písemnou přihlášku). Členství se každoročně automaticky obnovuje zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek musí být členem zaplacen v termínu do 31. prosince předcházejícího roku, na který je příspěvek určen, jinak členství zaniká.
Každý člen má právo podílet se na rozvoji sdružení. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů CBA. Řádný člen má právo podílet se na jeho řízení a kontrole, zejména pak účastnit se členské schůze a volit nebo být volen do orgánů sdružení.
Každý člen České barmanské asociace je zároveň členem Mezinárodní barmanské asociace (IBA).

Členské příspěvky:

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 2.000,- Kč ročně. Platí se bankovním převodem na účet, nebo poštovní složenkou na účet CBA číslo: 1935171379/0800 vedený Českou spořitelnou. První platba členského příspěvku je splatná pod variabilním symbolem, který uvedete v přihlášce (např. rodné číslo nebo datum narození). V následujících letech se jako variabilní symbol uvádí číslo člena, které je uvedeno před Vaším jménem ve složce Členská základna, na www.cbanet.cz.

Zánik členství:

Členství automaticky zaniká nezaplacení členského příspěvku na další kalendářní rok. Členství v CBA může každý jednotlivý člen ukončit kdykoli doručením písemného rozhodnutí o takovém aktu k rukám prezidenta asociace. Členství v CBA může být pozastaveno ze strany CBA rozhodnutím Prezidia, ale zrušeno pouze rozhodnutím členské schůze.

6. 6. 2020
RUMFEST 2020
27. 6. 2020
ZRUŠENO - MATTONI GRAND DRINK 2020 - WORLD CHAMPIONSHIP IN MIXING NON-ALKOHOLIC COCKTAILS
29. 6. 2020
22. 8. 2020
Čajomír fest 2020
29. - 30. 8. 2020
German Rum Festival 2020
Svět barmanů 1/2020
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři