Přinášíme vám vyhodnocení dotazníkového průzkumu, které proběhlo v rámci Výroční členské schůze CBA 29.4.2017. Děkujeme za převážně velmi pozitivní zpětnou vazbu, která je pro vedení CBA klíčová a je základním parametrem pro směřování aktivit pro další období.

Je nám ale velice líto, že vyplněné dotazníky odevzdalo pouze 53% přítomných členů CBA, a to i přesto, že dotazník je zcela anonymní. Vedení CBA opravdu nezbytně potřebuje váš aktivní přístup a zpětnou vazbu.

V případě, že budete mít jakékoliv připomínky či náměty, můžete je kdykoliv zaslat na info@cbanet.cz.