Vážení kolegové ,
vzhledem k vzniklé situaci a nezájmu soukromé školy v Českých Budějovicích o spolupráci .
Žádám s veškerým důrazem na podkladě schválených postupů a dokumentů o jednotný přístup k neúčasti na uvedené soutěži plánované 19.9.2007 na Výstavišti České Budějovice.
Zároveň  žádám o jednotnost všech členů a zvláště komisařů při vlastním zajišťování akce.
Není jmenován sbor komisařů a věřím ve Vaší kolegialitu a dodržení neúčasti na této akci. 

Případné přihlášky posílejte přímo na školu.
Děkuji za pochopení a pomoc Ladislav Jirsa