NICOLAUS RAUCH BEACH CUP

Medzinárodná barmanská súťaž študentov stredných odborných škôl a učilíšť

Súťažné podmienky

Termín: 14. novembra 2007

Miesto konania: ZSŠ obchodu a služieb, Banská Štiavnica

Prihláška: najneskôr do 9.11.2007 - Mail - barman@zssosbs.edu.sk , poštou na adresu:
ZSŠ OaS, Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica, SR

Riaditeľ súťaže: RNDr. Pavel Bačík
riaditeľ školy

Hlavný rozhodca: Michal Sekereš
Garant súťaže: Združená stredná škola obchodu a služieb

Typ súťaže: Klasická barmanská súťaž študentov odborných škôl,( plážový long drink )

Hodnotenie: Techniku prípravy miešaných nápojov hodnotí na každom pracovisku jeden kvalifikovaný komisár, akosť nápojov z pohľadu vône, vzhľadu a chuti podľa pravidiel IBA hodnotia 4 komisári

Kategória nápojov: Alkoholický Beach long drink vyrobený zo surovín, ktorých zoznam je uvedený v prílohe.

Receptúry: Receptúry súťažných nápojov musia byť nové, doteraz nikde nezverejnené. Zmeny v receptúrach nie sú povolené. Receptúry sa stávajú majetkom usporiadateľa bez ďalšieho nároku na honorár v prípade ich zverejnenia.

Ingrediencie: Súťažné nápoje musia byť zostavené z produktov NICOLAUS minimálne 2cl, RAUCH minimálne 4cl uvedených v prílohe + každý nápoj musí obsahovať minerálnu vodou BUDIŠ perlivú. Súťažiaci si zaistí a prinesie ingrediencie na výrobu nápojov minimálne na 5 porcií vrátane dekorácie, s výnimkou surovín uvedených od sponzorov NICOLAUS - ( Budiš ), RAUCH v prílohe.

Sklo: Každý účastník si donesie svoje sklo na prípravu 5 porcii

Počet porcií: Každý súťažiaci pripraví 5 porcií súťažného nápoja.

Obsah liehovín: Maximálny obsah liehovín v jednom nápoji je 7 cl, minimálne je treba použiť v celkovom počte 2 cl ingrediencií z portfólia NICOLAUS a 4 cl z portfólia RAUCH + každý nápoj musí obsahovať minerálnu vodou BUDIŠ perlivú

Dekorácia: Dekorácia nápojov môže byť vyrobená a skompletovaná v priebehu prípravy v prípravovni v časovom limite do 10 minút alebo na súťažnom open bare. Dekorácia musí byť jedlá. Pokiaľ sa dostaví súťažiaci do prípravovne už s vopred vyrobenou dekoráciou, bude diskvalifikovaný. Umelé prípravky, potravinárske farbivá a horúce zložky nie sú povolené.

Štartovné: 300,- Sk pri prezentácií

Časový limit: Limit pre výrobu 5 porcií súťažného nápoja je 7 minút

Ľad: Ľad dodá usporiadateľ - tvar kocka. Ľadovú drť si súťažiaci pripraví sám.

Pracovné pomôcky: Každý účastník súťaže pracuje s vlastnými pracovnými pomôckami.

Oblečenie súťažiacich: Súťažiaci pracujú v oblečení od usporiadateľa súťaže a sponzorov
JE POTREBNÉ SI DONIES PLAŽOVÚ OBUV ( šľapky ) A KRÁTKE NOHAVICE (šortky).

Ceny: Ceny sú vypísané pre jednotlivcov a pre družstvá na 1., 2. a 3. mieste. Každý účastník obdrží diplom za účasť.

Stravovanie: Obed pre súťažiaceho je v cene štartovného, obed pre doprovod nahláste v prihláške

Časový rozvrh: 8.00 - 9.00 hod. registrácia súťažiacich
9.00 - 9.30 hod. losovanie
9.30 - 16.30 hod. samotná súťaž
17.00 hod. vyhlásenie výsledkov súťaže

Informácie: Informácie o súťaži podá MOV p. Michal Sekereš;

Mob. +421 907 739 569,tel. školy - 00421 45 691 1554

Maximálny počet súťažiacich za školu : 3 barmani
Maximálny počet súťažiacich : 60 barmanov

Obiednávky na ubytovanie a stravu do 9. novembra 2007
Mgr. Adriana Kucajová
Tel. školy: 00421 45 6911554
Mobil: 00421 915 876 026
Cena za ubytovanie na osobu 150,- Sk , raňajky- 22,- Sk, obed- 46 ,-Sk, večera- 41,-Sk

NICOLAUS
(príloha)

Nicolaus vodka extra jemná
Nicolaus peach jemný liqueur
Nicolaus black currant jemný liqueur
Nicolaus cherry jemný liqueur
Nicolaus lemon jemný liqueur
Nicolaus strawberry jemný liqueur
Nicolaus DRY Gin
Nicolaus fernet
Nicolaus fernet citrus
Party likér Griotka
Party likér čokoládová príchuť
Party likér oriešková príchuť
Party likér vaječná príchuť
Demänovka bylinný likér
Demänovka bylinná horká
Zbojnícka borovička
Zbojnícka slivovica 52%
Soberano solera brandy
Budiš

RAUCH
(príloha)
Happy day pomaranč 100% Happy day maracuja
Happy day pomaranč s dužinou 100% Happy day citrónová šťava
Happy day jablko 100% Happy day paradajka 100%
Happy day jablkový mušt 100%
Happy day grapefruit100%
Happy day ružový grapefruit 100%
Happy day ananás 100%
Happy day multivitamín 100%
Happy day broskyňa 50%
Happy day višňa
Happy day čierna ríbezľa 25%
Happy day jahoda 50%
Happy day mango
Happy day brusnica...

přihláška na soutěž
přihláška ubytování