Hlavní partneři:  
   
ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE
member of International Bartenders Association

« zpět

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝCHODOČESKÉ SEKCE CBA

27. 9. 2003
Datum konání: 22.09.2003
Místo konání: „CUBA LIBRE BAR“ Hradec Králové
Datum konání: 22.09.2003
Místo konání: „CUBA LIBRE BAR“ Hradec Králové

Přítomni: Josef Ježek - předseda sekce, Karel Zapalač, Petr Novák, Vendula Novická, Achim Šipl, Václav Štrof, Petr Bartoníček, René Grim, Zuzana Řehulová,
Oldřich Jiran.

Omluveni: Petr Čermák, Martin Horák, Richard Pech, Radim Nosek, Martin Smolný,Jan Skipala, Libuše Vaňková, Jana Štrossová, Jiří Mašek, Robert Švihálek, Jaroslav Vaňek, Soňa Šrůtková, Miroslav Řehoř, Robert Weis, Věra zapalačová.

Neomluveni: Miroslav Zahrádka, Zdenek Vondráček.

Hosté: Miroslav Novák - víceprezident CBA, Aleš Petříček - nový člen VČ CBA

PROGRAM

1. Informace o výsledcích jednání prezídia CBA konaného dne: 14.09.2003 - předseda J. Ježek

2. Seznámení členské základny VČ sekce CBA o činnosti VČ sekce Junior Shaker Clubu a informace o 3. Workshopu JSC ze dne : 21.09.2003 v Pardubicích - Petr Bartoníček - předseda VČ sekce JSC.

3. Přijmutí nového člena do řad VČ sekce CBA.

4. Kalendář juniorských a seniorských soutěží do konce roku 2003.

5. Informace víceprezidenta kol. Nováka

6. Kongres I.B.A. ve Španělsku.

7. Plán dalších schůzí VČ CBA.


ad 1/ INFORMACE Z JEDNÁNÍ PREZÍDIA CBA

 byl přijat a schválen jednací a organizační řád jednání presídia CBA předložený prezidentem kol. Novákem.
 byl schválen systém oběhu účetních dokladů.
 byla projednávána stížnost kol. Kristka ohledně odejmutí získaných bodů do hodnocení o Barmana roku ze soutěže „Bacardi Martini Cup“.
 prezídiu byl předložen nový návrh stanov CBA víceprezidentem kol. Novákem.
 možnost účasti na zájezdu, který pořádá ZČ sekce do Francie v termínu 6.-10.10. do oblasti výroby koňaku značky OTARD. Stále jsou ještě volná místa. V případě zájmu a podání dalších informací kontaktujte přímo kol. Prokeše nebo Habartu. Cena zájezdu je cca 6.000,- Kč. Z naší sekce se přihlásili zatím kol. Ježek, Šipl, Novák P.
 prezidium se zabývalo přípravou výroční členské schůze CBA, předpokládaný termín konání do konce února 2004, místo konání zatím není domluveno.

ad 2/ Předseda JSC VČ sekce CBA kol. Bartoníček seznámil přítomné s činNostí JSC a informoval o výsledcích z jednání 3. Workshopu JSC v Pardubicích.

ad 3/ do řad VČ sekce CBA byl přijat nový člen Aleš Petříček.( Aleš pracoval za barem v pardubickém Zanzibaru, nyní pracuje v nově otevřené kavárně „ Café 65“ v Pardubicích. Barmanský kurz absolvoval u kol. Martina Smolného. V jeho osobě máme nového kolegu, který projevil zájem účastnit se aktivně barmanských soutěží).

ad 4/ KALENDÁŘ JUNIORSKÝCH A SENIORSKÝCH SOUTĚŽÍ DO KONCE ROKU 2003

 Bacardi Lázeňský pohár 2003 Jeseník, 16.-18.10.( Junior ).
 Gastro festival Ostrava 13.-15.11. ( Junior, Senior ).
 Fernet Cup 2003 hotel Aurum v Černém Dole, 23.-24.11.
( Junior ).
 Finlandia Cup 2003 hotel Diplomat Praha, 30.11.

Soutěž Fernet Cup 2003 organizačně zajišťuje naše sekce do hodnotících komisí byli jmenováni kol. Štrof, Zapalač, Grim, Řehulová, Novická, Vaňková.
Níže jmenovaní obdrží další informace na další schůzi VČ sekce, před termínem konání soutěže.

ad 5/ Současný výkonný prezident CBA kol. Novák informoval přítomné o současném dění v České barmanská asociaci.

ad 6/ KONGRES I.B.A. VE ŠPANĚLSKU
Na kongres I.B.A., který se koná ve španělské Sevile pojedou za Českou barmanskou asociaci
- kol. Novák - výkonný prezident CBA
- kol. Veselý - delegát za CBA
- kol. Zapalač - barman roku 2002( klasika)
- kol. Slapnička - barman roku 2002 (flair)
- kol. Kolář - za tréninkové centrum IBA


ad 7/ TERMÍNY DALŠÍCH SCHŮZÍ VČ SEKCE CBA

- 13.10.2003 v 10°° Martini´s bar Pardubice u kolegy Martina Smolného.
- 10.11.2003 v 10°° Penzion Kamínek u kolegy Josefa Ježka. (nebo u kolegy Jaroslava Vaňka v Ragstone baru ve Špindlerově Mlýně).
- 7.-8.12.2003 hotel Aurum u kolegy Petra Čermáka.


Zpracoval:
Petr Bartoníček
8. 6. 2019
MATTONI GRAND DRINK 2019
8. 6. 2019
MGD 2019
8. 6. 2019
24. - 25. 8. 2019
Svět barmanů 1/2019
Nabídka zaměstnání
Mediální partneři
Odborní partneři