Setkání nazvané European Tea Culture Research Workshop se uskutečnilo ve čtvrtek 28. dubna na Vysoké škole hotelové a ekonomické v Praze. Zúčastnili se ho odborníci a vysokoškolští pedagogové z České republiky, Německa, Slovinska, Nizozemska, Lotyšska a Portugalska s cílem posílit čajovou kulturu v evropské gastronomii i mezi běžnými konzumenty.

 

Za Českou barmanskou asociaci se workshopu zúčastnil Jan Zlámaný ze sekce Czech Teatenders. Prezentoval aktivity sekce v oblasti juniorských soutěží, vzdělávání pedagogů i studentů či popularizace čaje jako gastronomické suroviny. „Přítomné experty zaujalo především to, na jaké úrovni se zabýváme čajovou mixologií a food pairingem,“ podotkl Jan Zlámaný. Ve večerním programu v prostorách Czech Tea Centra společnosti Oxalis pak další z členů CBA Jiří Boháč vedl degustaci čajů a neformální diskuzi. 

 

V Praze šlo o první setkání pracovní skupiny, která se předtím scházela pouze on-line formou. Její členové do budoucna plánují vydávání odborných článků i celé publikace, stejně jako podporu čajového vzdělávání na gastronomických vysokých školách. Teatendeři z CBA v ní budou působit jako externí poradci.

 

Foto: VŠHE