Slavnostní okamžik probíhal za účasti předsedy vlády ČR, prasynovce Rudolfa Jelínka a člena dozorčí rady společnosti Andrého Lenarda a dalších významných hostů. „Když jsem viděl hrdost Skotů na jejich Muzeum whisky, tak bych si velice přál, abychom i my Češi byli hrdí na naše Muzeum slivovice. Abychom jej ukázali svým známým a také návštěvníkům ze zahraničí. Věřím, že Muzeum slivovice bude důstojným svatostánkem hrdé národní tradice," uvedl předseda představenstva likérky Pavel Dvořáček.

S citem rekonstruovaný dům i přistavěná část v sobě skrývají prodejnu produktů Rudolf Jelínek, stylový degustační bar, klubovou část a expozici věnovanou příběhu slivovice. Interaktivní výstava je zasvěcena výrobě ovocných destilátů včetně historie páleničářství ve Vizovicích na Valašsku. Najdete zde zajímavé projekce, reálné exponáty i exkluzivní 5D show s virtuální realitou. To vše je denně otevřené veřejnosti.Dům, ve kterém se Muzeum slivovice nachází, byl postavený na začátku 17. století. V novodobé historii jej koupila v roce 1966 slavná česká divadelní a filmová herečka Slávka Budínová. Ta dům přestavěla a zcela změnila jeho vnitřní uspořádání. V srpnu roku 2002 postila Prahu povodeň a voda zcela zalila přízemí domu. Těsně před povodní Slávka Budínová po delší nemoci zemřela.

Cesta do stávající podoby muzea nebyla krátká, ani jednoduchá! V roce 1999 společnost začala poprvé intenzivně řešit pražskou reprezentační adresu, ale zatím neúspěšně. Jako případní kupci se byli zástupci firmy na adrese U Lužického semináře 116 podívat v roce 2007. K podpisu kupní smlouvy došlo až v roce 2011. V té době byl dům v katastrofálním stavu po povodni a chátral. Následovala vlna přípravných prací, diskuse se stavebním úřadem, archeology, památkáři a postupné sbližování jejich požadavků s vizí společnosti.

Stavba muzea byla zahájena na podzim 2017. Dokončení bylo plánováno do letní turistické sezóny 2019. V důsledku stavebních komplikací došlo ke zkolaudování objektu až v listopadu 2019. V polovině března letošního roku měl být ukončen zkušební provoz. Do fungování muzea však negativně zasáhla pandemie, proto se slavnostní přestřižení pásky uskutečnilo až 24. června.