„Chci Milanu Tomiczkovi poděkovat za ochotu a laskavost. Naši klienti si jeho vystoupení budou nesmírně vážit. Je krásné, že i v dnešní době jsou lidé, kteří nemyslí pouze na sebe,“ uvedla Michaela Rosová, ředitelka ambulantních a pobytových sociálních služeb SANTÉ, pod něž stacionář Lipová spadá.

Posláním stacionáře Lipová je umožnit klientům s lehkým či středním mentálním postižením prožívat den aktivně a podpořit je v rozvoji různých dovedností.