Vážení účastníci stáže ERASMUS+ 2014: Italská gastronomie se zaměřením na produkty nápojové gastronomie,

dovolujeme si Vás informovat, že v rámci projektu EU “Jobimpuls“ byl vytvořen mezinárodní webový server GOJOBGO pro podporu zaměstnanosti a zlepšení pozice na trhu práce zaměřený právě na absolventy zahraničních stáží. Rádi bychom Vám tento server představili a zpřístupnili.
Tento server pracovních příležitostí je vytvořen čistě pro cílovou skupinu: absolventy zahraniční stáže. Po registraci na portálu se daný profil bude zobrazovat českým i zahraničním zaměstnavatelům.

Představení portálu a jeho cílů:
V současné době je v Evropě 7 a půl milionu nezaměstnaných mladých lidí ve věku od 15 do 24 let.

Cílem portálu GOJOBGO je přispět k řešení této problematiky a snaží se nabídnout nové možnosti zejména pro mladé lidi, kteří absolvovali nějaký evropský program mobilit - zahraničních stáží a jsou v této chvíli nezaměstnaní a nevědí, jak nejlépe zhodnotit danou zahraniční zkušenost.

Projekt GOJOBGO je realizován v rámci mezinárodního partnerství za účasti 9 členských zemí EU s finanční podporou programu Erasmus +, akce KA2 - . Kód projektu: 2014-1-ES01-KA202-004998.

Cíle projektu:
• Nabídnout platformu pro propojení bývalých účastníků programů mobilit s trhem práce – se zaměstnavateli
• Rozvíjet příklady dobré praxe v rámci zaměstnanosti mladých lidí po realizaci projektů zahraničních stáží
• Efektivně využívat nástroje informačních technologií a otevřených vzdělávacích zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Níže naleznete odkazy na web portál GOJOBGO a také prezentaci Prezi s podrobným popisem, jak lze server využívat.

www.gojobgo.eu
www.prezi.com

Věříme, že registrace na portálu GOJOBGO pro vás může být opravdu přínosem.


S pozdravem
Anna Pechová
----------------------------------------------------------------------
VUSTE ENVIS Ltd.

Department of International Affairs and EU Projects
Velflíkova 10
160 41, Praha 6, Czech Republic

Tel.: +420 242 486910
Mob.: +420 723 808 385

www.erasmus-internships.eu